ทำความเข้าใจ Original Source Drill-Down Properties

การเจาะลึกแหล่งที่มาดั้งเดิมของข้อมูล 1 (Original source drill-down 1) และ การเจาะลึกแหล่งที่มาดั้งเดิมของข้อมูล 2 (Original source drill-down 1) เป็น Property การวิเคราะห์ 2 Property ที่รวมอยู่ใน Contact Record ทุกรายการ

การเจาะลึกข้อมูลเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Original source drill-down ของผู้ติดต่อ (เช่น การเยี่ยมชมครั้งแรกของผู้ติดต่อหรือการโต้ตอบกับธุรกิจของคุณ) ค่าของพวกเขาขึ้นอยู่กับค่าของคุณสมบัติแหล่งที่มาดั้งเดิม คือ Original Source property


โปรดทราบ: บัญชี HubSpot รุ่นเก่าอาจมี Property ของ Original source data 1 และ Original source data 2 แทน ซึ่งมีข้อมูลเดียวกัน

เมื่อดู Original source drill-down 2 ใน Record ค่าบางค่าจะปรากฏขึ้นพร้อมไอคอนข้อมูล (Information icon) เพื่อแสดงค่าภายใน (Internal Value) ค่า Original source drill-down ที่ไม่แสดงไอคอนข้อมูล (Information icon) จะแสดงค่าภายใน เช่น addMessageUser ค่าภายในเหล่านี้ควรใช้เมื่อกรองผู้ติดต่อตาม Property การเจาะลึกแหล่งที่มาดั้งเดิมของข้อมูล (Original source drill-down)

Screen Shot 2566-03-13 at 20.33.26

หาก HubSpot สามารถระบุการเข้าชมว่ามาจากแหล่งที่มาของเว็บ คุณควรคาดหวังว่าผู้ติดต่อหรือ Contact รายนั้นจะมี Original source ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเว็บทั่วไป เช่น การเข้าชมโดยตรง (Direct Traffic) หรือการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย (Paid Search)

โปรดทราบ: หากผู้ใช้เปลี่ยนค่า Original source drill-down ของผู้ติดต่อด้วยตนเอง (Manually Changed) Property ของ Original source drill-down จะถูกล้าง

ด้านล่างนี้คือหมวดหมู่และค่า Drill-Down ทั่วไปตาม Original Source

Screen Shot 2566-03-13 at 20.32.36

หากผู้ติดต่อ (Contact) ใช้ตัวบล็อกโฆษณา (Ad-Blocker) ผู้ติดต่ออาจบล็อกคุกกี้ติดตามของ HubSpot ด้วยเหตุนี้ ค่า Original Source Value ของผู้ติดต่อจึงสามารถเป็นแหล่งข้อมูลออฟไลน์ได้ แม้ว่าจะมาจากแหล่งที่มาของเว็บหรือออนไลน์ก็ตาม ตัวอย่างเช่น ผู้ติดต่อที่มีการโต้ตอบครั้งแรกเป็นการแชทบนเว็บไซต์ของคุณอาจมีค่าแหล่งที่มาออฟไลน์หากคุกกี้ติดตามถูกบล็อก

ค่าที่เห็นได้ทั่วไปบางส่วนใน Original source drill-down 2 include ได้แก่:

  • addMessageUser: บันทึกน่าจะถูกสร้างขึ้นโดย Live chat หรืออีเมลในเครื่องมือการสนทนา (Conversation Tool)
  • addViewer: บันทึกน่าจะสร้างผ่านเครื่องมือเอกสาร (Document Tool) สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดสวิตช์ และต้องการที่อยู่อีเมลเพื่อดูเอกสารสำหรับเอกสารเฉพาะ
  • CRM_UI: ผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้นใน HubSpot ด้วยตนเองก่อนพฤษภาคม 2021
  • ID ผู้ใช้: ผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้นใน HubSpot ด้วยตนเองหลังจากพฤษภาคม 2021 ค่านี้จะแสดง ID ของผู้ใช้ที่สร้างผู้ติดต่อ (เช่น 2931299)
  • SIDEKICK: บันทึกน่าจะถูกสร้างขึ้นโดยการรวม HubSpot Sales
  • Email Integration: Record น่าจะถูกสร้างขึ้นโดยการรวม HubSpot Sales หรือการรวมอีเมลอื่นที่เชื่อมต่อกับ HubSpot
  • BCC_to_CRM: บันทึกน่าจะถูกสร้างขึ้นผ่านการบันทึกอีเมลด้วย BCC หรือที่อยู่สำหรับส่งต่อ