ทำความเข้าใจ HubSpot's Traffic Sources ใน Traffic Analytics Tool

เมื่อใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Traffic ของ HubSpot เราจะสามารถจัดหมวดหมู่เมตริกยอดการเข้าชมต่าง ๆ ลงในแหล่งที่มาของข้อมูลได้ คุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้ในแผนภูมิและตารางที่แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลของคุณ

HubSpot จะจัดหมวดหมู่การเข้าชมตาม URL ที่ผู้เยี่ยมชมได้คลิก

sources-in-the-chart

โปรดทราบ: เมื่อดูรายงานการวิเคราะห์ Traffic คาดว่าข้อมูลจากรายงานที่ผ่านมาอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจาก HubSpot จะประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์ใหม่อีกครั้งหากสามารถรวบรวมข้อมูลได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหาก HubSpot สามารถรวม Sessions ได้ หรือหากมีการอัปเดตแหล่งข้อมูลของผู้ติดต่อ

วิธีจัดประเภทการรับส่งข้อมูลในแต่ละแหล่งที่มา

HubSpot ปฏิบัติตามชุดของข้อกำหนดเพื่อจัดหมวดหมู่การรับส่งข้อมูลให้เป็นแหล่งที่มาเฉพาะ และตรวจสอบ URL และโดเมนที่อ้างอิง (หากมี) พวกเขาจะนำไปประยุกต์ใช้ได้:

Screenshot_124

Screenshot_127

 

Screenshot_126-1

คำจำกัดความและข้อมูลของแต่ละแหล่งที่มา

แต่ละแหล่งที่มามีข้อมูลหนึ่งหรือสองที่คุณสามารถดูได้ หากต้องการเจาะลึกรายละเอียดเหล่านี้ ให้คลิกแหล่งที่มาในตารางในแท็บแหล่ง (Source) ที่มา

sources-in-the-table

Organic Search

Traffic ที่จัดหมวดหมู่ภายใต้การค้นหาทั่วไปแบบ Organic มาจากผลการค้นหาที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโฆษณาในเครื่องมือค้นหาที่รู้จัก เช่น Google, Bing และ Yahoo

 • หากต้องการดูคีย์เวิร์ดที่ใช้ในเครื่องมือค้นหา ให้คลิกแหล่งที่มาของการค้นหาแบบ Organic Search ในตารางแหล่งที่มา หรือ Search  เมื่อมีคีย์เวิร์ดที่ไม่รู้จัก (SSL) อาจเกิดจากเครื่องมือค้นหาเข้ารหัสข้อมูลผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น Google เข้ารหัสข้อความค้นหาทั้งหมดที่ผู้ใช้ป้อน
 • หากต้องการดูเครื่องมือค้นหาที่อ้างอิง (เช่น Google, Bing, Yahoo) ให้คลิก Keyword

 

Referrals

Traffic ที่จัดหมวดหมู่ภายใต้การอ้างอิงมาจากไซต์ภายนอก (External Site) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ HubSpot ไม่จัดหมวดหมู่การ Traffic จากโดเมนที่คุณเพิ่มให้เป็น Referrals เนื่องจากไม่ใช่ External Site

 • หากต้องการดูโดเมนผู้อ้างอิงที่เชื่อมโยงผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของคุณ ให้คลิก Referrals ในตาราง Referrals Table
 • หากต้องการดูหน้าหรือ Landing Page แบบเฉพาะจากโดเมนที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ ให้คลิก Referrer

  - โดเมนที่อ้างอิงอาจมีมากกว่าหนึ่งหน้าที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ
  - หากลิงก์ของหน้าหรือ Landing Page ไปยังเว็บไซต์ของคุณถูกลบ ลิงก์นั้นจะยังคงอยู่ในข้อมูลการอ้างอิง (Referrals Data) ของคุณ เนื่องจากยังคงมีข้อมูลจากที่ผ่านมา

 

Organic Social

การเข้าชมที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของออร์แกนิกจากโซเชียลหรือมาจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย ตัวอย่างคือเมื่อผู้เยี่ยมชมแชร์เนื้อหาหรือเว็บไซต์ของคุณในบัญชีโซเชียลมีเดีย และผู้ติดตามของพวกเขาก็ได้มาเยี่ยมชมเนื้อหาของคุณด้วย

 • หากต้องการดูช่องทางโซเชียลมีเดียที่นำผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของคุณ ให้คลิกที่แหล่งที่มาของโซเชียลในตารางแหล่งที่มา HubSpot รู้จักเครือข่ายโซเชียลมีเดียได้ดังต่อไปนี้:
  • BlogCatalog
  • CoTweet
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook (HubSpot will also recognize "fb")
  • Fark
  • Flickr
  • FriendFeed
  • Google+
  • HackerNews
  • HootSuite
  • Instagram (HubSpot will also recognize "ig")
  • Knol
  • LinkedIn
  • links.hubspot.com
  • LiveJournal
  • Meebo
  • Metacafe
  • Mixx
  • MyBlogLog
  • MySpace

  • Ning
  • Orkut
  • Pinterest
  • Plurk
  • Propeller
  • Quora
  • Reddit
  • Seesmic
  • Slashdot
  • Slide
  • SlideShare
  • Snapchat
  • Sphinn
  • StumbleUpon
  • Squidoo
  • Technorati


หากต้องการดูว่ามีแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการแชร์บนโซเชียลมีเดียหรือไม่ ให้คลิกที่ Site ค่านี้ได้รับมาหาก URL มีพารามิเตอร์ "utm_campaign" เครื่องมือเผยแพร่ทางโซเชียลของ HubSpot จะเพิ่มพารามิเตอร์นี้โดยอัตโนมัติหากมีแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับโพสต์

Email Marketing

Traffic ที่จัดหมวดหมู่ภายใต้การตลาดผ่านอีเมลนั้นมาจาก Email Marketing ของ HubSpot หรืออีเมลที่ใช้พารามิเตอร์ "utm_campaign" ใน URL ที่ผู้เยี่ยมชมเคยมาที่เว็บไซต์ของคุณ

 • หากต้องการดูแคมเปญ ให้คลิก Email Marketing ในตารางแหล่งที่มาของข้อมูล (Sources Table) ค่าเหล่านี้ได้มาจากพารามิเตอร์ "utm_campaign" ใน URL เครื่องมือ Email Markeing ของ HubSpot จะเพิ่มพารามิเตอร์นี้โดยอัตโนมัติเมื่ออีเมลเชื่อมโยงกับแคมเปญ

  - ค่า "hs_email" คือค่าแคมเปญเริ่มต้นสำหรับ Email Marketing ของ HubSpot ที่ส่งโดยไม่เชื่อมโยงกับแคมเปญ
  - ค่า "hs_automation" คือแคมเปญเริ่มต้น (Default Campaign) ที่กำหนดให้กับอีเมลอัตโนมัติที่ส่งผ่าน Workflows Automation

 • หากต้องการดูชื่ออีเมล ให้คลิก Email Campaign ซึ่งได้มาจากพารามิเตอร์ "utm_content" ใน URL ที่ผู้เยี่ยมชมเคยมาที่เว็บไซต์ของคุณ

  - พารามิเตอร์ "utm_content" จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติสำหรับอีเมลที่ส่งผ่าน HubSpot
  - หากอีเมล HubSpot ที่ผู้เยี่ยมชมเคยมาถึงเว็บไซต์ของคุณถูกลบใน HubSpot ID ภายในของอีเมลจะแสดงแทนชื่อ

โปรดทราบ: หากชื่ออีเมลคือ HubSpot Marketing Email Preview แสดงว่าเป็นอีเมลสำหรับทดสอบที่ส่ง (Test Marketing Email Sent)

 

Paid Search

Traffic ที่จัดหมวดหมู่ภายใต้การค้นหาแบบ Paid Search มาจากแคมเปญการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย (เช่น Google AdWords)

 • หากต้องการดูแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะ ให้คลิกแหล่งที่มาของ Paid Search ในตารางแหล่งที่มา (Sources Table) ซึ่งได้มาจากพารามิเตอร์ "utm_campaign" ใน URL
 • หากต้องการดูข้อความค้นหาที่นำผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของคุณ ให้คลิก Campaign หาก URL มาจาก Contant Network เช่น AdSense ข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มภายใต้เครือข่ายเนื้อหาของ (AdSense หรืออื่น ๆ) หากไม่สามารถระบุคีย์เวิร์ดได้ ข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มภายใต้ Unknown Keywords SSL
 • HubSpot มักจะมาจากคำค้นหาสำหรับหมวดหมู่การค้นหาที่เสียค่าใช้จ่ายจากพารามิเตอร์ "q" ใน URL ของผู้เข้าชม
 • เมื่อต้องการระบุพารามิเตอร์นี้ ดูค่าคุณสมบัติ Site อ้างอิงแรกในเรกคอร์ดผู้ติดต่อ (Contact Record) ที่คุณต้องการตรวจสอบ
 • ใน URL ระบุพารามิเตอร์ "q" นี่คือคำค้นหา (Search Term) หากพารามิเตอร์ "q" ว่างเปล่า HubSpot จะตรวจสอบค่าในพารามิเตอร์ "utm_term" หากไม่มีพารามิเตอร์ทั้งสองหรือไม่มีค่า จะไม่สามารถระบุคีย์เวิร์ดได้

refresh-first-referring-site-q

Paid Social

Traffic ที่จัดหมวดหมู่ภายใต้ Paid social ซึ่งมาจากแคมเปญโซเชียลแบบชำระเงินค่าโฆษณา

 • หากต้องการดูช่องทางโซเชียลมีเดียที่สนับสนุนแหล่งที่มาของข้อมูลนี้ ให้คลิกแหล่งโซเชียลแบบชำระเงินในตารางแหล่งที่มา (Sources Table) ได้มาจากพารามิเตอร์ "utm_source" ใน URL HubSpot มารู้จักเครือข่ายโซเชียลมีเดียได้ดังต่อไปนี้:

  • BlogCatalog
  • CoTweet
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook (HubSpot will also recognize "fb")
  • Fark
  • Flickr
  • FriendFeed
  • Google+
  • HackerNews
  • HootSuite
  • Instagram (HubSpot will also recognize "ig")
  • Knol
  • LinkedIn
  • links.hubspot.com
  • LiveJournal
  • Meebo
  • Metacafe
  • Mixx
  • MyBlogLog
  • MySpace

  • Ning
  • Orkut
  • Pinterest
  • Plurk
  • Propeller
  • Quora
  • Reddit
  • Seesmic
  • Slashdot
  • Slide
  • SlideShare
  • Snapchat
  • Sphinn
  • StumbleUpon
  • Squidoo
  • Technorati

 • คลิก Social Media Channel เพื่อดูแคมเปญ ซึ่งได้มาจากพารามิเตอร์ "utm_campaign" ใน URL

 

Direct traffic

Traffic ที่จัดประเภทภายใต้ การเข้าชมโดยตรง (Direct traffic) ไม่มีการระบุแหล่งที่มา โดยทั่วไปแล้ว คนเหล่านี้คือผู้ที่พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์โดยตรง หรือลบพารามิเตอร์การค้นหาทั้งหมดก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ หากต้องการดู URL สำหรับผู้เยี่ยมชมเหล่านี้ ให้คลิก Direct Traffic Source

Other campaigns

การเข้าชมที่จัดอยู่ในแคมเปญอื่นๆ มักจะมาจากการติดตาม URL ที่สร้างใน HubSpot

 • หากต้องการดูแคมเปญ ให้คลิก Other Campaigns ในตารางแหล่งที่มา (Sources Table) ซึ่งได้มาจากพารามิเตอร์ "utm_campaign" ใน URL
 • หากต้องการดูค่าสำหรับ "utm_source" และ "utm_medium" ให้คลิก Campaign

Offline sources

 • Traffic ที่จัดประเภทภายใต้แหล่งที่มาที่มาจาก Offline Sources สิ่งนี้จะปรากฏขึ้นหากคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย (Checkbox) ที่รวมแหล่งข้อมูลออฟไลน์
 • อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเมตริกเหล่านี้มาจากแหล่งที่มาออฟไลน์ จึงไม่มีเมตริกบางอย่าง เช่น Sessions หากต้องการดูข้อมูลเจาะลึกของแหล่งที่มาของผู้ติดต่อใหม่ (ให้คลิกแหล่งที่มาออฟไลน์