ขั้นตอนการเชื่อมต่อ API กับ HubSpot CRM (Contact/Company/Deal/Ticket)

Get Hubspot Token
สร้าง Private App เพื่อ get access token สำหรับเริ่มต้นเชื่อมต่อ API

การเชื่อมต่อ Contact

 1. ตรวจสอบว่ามี Contact อยู่ใน Hubspot หรือไม่ โดยใช้ Unique field เช่น เบอร์, ID, Email ด้วย API Search
 2. ถ้ามีให้ทำการ update ข้อมูล (ถ้ามี) ด้วย API Update
 3. ถ้าไม่มีให้ทำการสร้าง Contact ใหม่ ด้วย API Create
 4. นำตัว Hubspot contact ID ที่ได้เก็บไว้เพื่อใช้ทำการ Associated 

 

การเชื่อมต่อ Company

 1. ตรวจสอบว่ามี Company อยู่ใน Hubspot หรือไม่ โดยใช้ Unique field เช่น domain, ID , Tax ID ด้วย API Search
 2. ถ้ามีให้ทำการ update ข้อมูล (ถ้ามี) ด้วย API Update
 3. ถ้าไม่มีให้ทำการสร้าง Contact ใหม่ ด้วย API Create
 4. นำตัว Hubspot Company ID ที่ได้เก็บไว้เพื่อใช้ทำการ Associated

 

การเชื่อมต่อ Deal

 1. ตรวจสอบว่ามี Deal อยู่ใน Hubspot หรือไม่ โดยใช้ Unique field เช่น Order ID ด้วย API Search
 2. ถ้ามีให้ทำการ update ข้อมูล (ถ้ามี) API Update
 3. ถ้าไม่มีให้ทำการสร้าง Deal ใหม่ โดยการกำหนด Pipeline / Stage / วันที่สร้าง / ชื่อ Deal เป็นต้น API Create
 4. นำตัว Hubspot Deal ID ที่ได้เก็บไว้เพื่อใช้ทำการ Associated ด้วย API Get List Deal
 5. เตรียมข้อมูลสินค้า

5.1 ตรวจสอบว่ามีสินค้าใน Hubspot หรือไม่เพื่อทำการดึง ID มาใช้งาน ด้วย API Search Product

5.2 ถ้าไม่มีสร้างใหม่เพื่อนำ ID ไปใช้สร้าง Line Item ด้วย API Create

5.3 สร้าง Line Item จาก ID ที่ได้มาเพื่อใช้ Associated กับ Deal โดยสามารถกำหนดรายละเอียด และราคาของ Line Item ต่างจาก Master ที่ Product ได้ API Create

5.4 Hubspot จะคำนวนยอดรวมของ Deal จากรายการ Line Item ให้อัตโนมัติ

 1. นำ Deal ID ไป Associated กับ Contact ID ด้วย API Associate
  parameter:
  dealId: Number
  toObjectType: เป็น string เช่น contact, ticket

toObjectId: คือ Id ของ toObjectType ที่จะนำมา associate

associateType: Associate Doc

 

การเชื่อมต่อ Ticket

 1. ตรวจสอบว่ามี Ticket อยู่ใน Hubspot หรือไม่ โดยใช้ Unique field เช่น Ticket ID ด้วย API Search
 2. ถ้ามีให้ทำการ update ข้อมูล (ถ้ามี) API Update
 3. ถ้าไม่มีให้ทำการสร้าง Ticket ใหม่ โดยการกำหนด Pipeline / Status / วันที่สร้าง / ชื่อ Ticket เป็นต้น API Create
 4. นำตัว Hubspot Ticket ID ที่ได้เก็บไว้เพื่อใช้ทำการ Associated ด้วย API Get List Deal
 5. นำ Ticket ID ไป Associated กับ Contact ID ด้วย API Associate
  parameter:
  ticketId: Number
  toObjectType: เป็น string เช่น contact, deal

toObjectId: คือ Id ของ toObjectType ที่จะนำมา associate

associateType: Associate Doc

 


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Ourgreenfish