Starter: Regular Email (การสร้างอีเมลใน HubSpot)

เมื่อคุณต้องการส่งอีเมลบางฉบับให้กับบุคคลใด ๆ แบบเจาะจงเป็นครั้งคราว เช่น อีเมลเฉพาะกิจ คุณสามารถสร้าง Regular Email ใน HubSpot และยังสามารถค้นหา Email Address จาก Contacts ใน HubSpot ได้เช่นกัน

สามารถเลือกผู้ส่งจาก List ที่เราสร้างไว้บนระบบ HubSpot ได้เลย

สร้าง Regular Emails ในตัวแก้ไขอีเมล

คุณสามารถสร้าง Regular Emails โดยใช้ตัวแก้ไขอีเมล (the regular email editor) หรือตัวแก้ไขแบบ drag and drop editor

การสร้าง Regular editor

 • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Marketing > Email
 • ที่ด้านขวาบน ให้คลิก Create email

 • ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือก Regular

 • เลือก template 

 • บนแท็บ Drag and drop เลือก template ตามประเภทของอีเมลที่คุณต้องการสร้าง เทมเพลตอีเมลแต่ละรายการมีองค์ประกอบที่ปรับแต่งได้ เช่น รูปภาพและช่องข้อความ ซึ่งจัดกลุ่มเป็นส่วน ๆ

แก้ไข Layout and Content ของ Email

เพิ่มองค์ประกอบใหม่ในอีเมลของคุณ แล้วปรับแต่งลักษณะของอีเมลตามที่คุณต้องการ เช่น เค้าโครง และเนื้อหา

เพิ่มองค์ประกอบและแก้ไขเค้าโครงอีเมล

 • เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อหาลงในเทมเพลตของคุณ ให้คลิกและลากองค์ประกอบใหม่จากแท็บเนื้อหาในบานหน้าต่างด้านซ้ายโดยตรงไปยังโปรแกรมแก้ไขอีเมล

 • หากต้องการแก้ไขรูปแบบเทมเพลต ให้วางเมาส์เหนือองค์ประกอบเหล่านั้น แล้วคลิกขอบสีน้ำเงิน (blue edge) ทางด้านซ้ายเพื่อลากไปยังตำแหน่งใหม่ คลิกไอคอนโคลนที่ซ้ำกัน (clone icon) หรือไอคอนถังขยะ (trash can icon) ถูกลบเพื่อโคลนหรือลบองค์ประกอบ

clone-delete-or-drag

 • ในแถบด้านข้างทางซ้าย ให้คลิกแท็บออกแบบ (Design) เพื่อปรับแต่งแบบอักษร หัวเรื่อง สี เส้นขอบ และระยะห่างของแม่แบบของคุณ

new-design-tab

 • คลิกพื้นที่นอกเนื้อหาอีเมลของคุณเพื่อเลือกส่วนขององค์ประกอบที่จะแก้ไข ในแถบด้านข้างทางซ้าย ในการตั้งค่าส่วนต่าง ๆ คุณสามารถ:

  - ระบุจำนวนคอลัมน์และวิธีการจัดเรียงในส่วนนั้นภายใต้เค้าโครงของคอลัมน์

  - ปรับแต่งการเว้นวรรค สี และรูปแบบสำหรับส่วนนั้นของอีเมลของคุณ

 • คุณยังสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคอลัมน์ขององค์ประกอบเฉพาะได้:

  - คลิกองค์ประกอบที่คุณต้องการปรับแต่ง

  - หากต้องการเพิ่มหรือลบคอลัมน์ ให้คลิกไอคอนเพิ่ม (add icon) หรือลบไอคอน (minus icon) ทางด้านซ้ายหรือขวาขององค์ประกอบ

  - หากต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างสองคอลัมน์ ให้คลิกและลากจุดจับลาก dragHandle ไปทางซ้ายหรือขวา

 • คลิกองค์ประกอบ (element) เพื่อปรับแต่งเนื้อหา

  - รูปภาพ ปุ่ม และตัวคั่น สามารถกำหนดเองได้ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  - องค์ประกอบข้อความสามารถแก้ไขได้แบบอินไลน์ (inline) และกำหนดสไตล์ (styled) ด้วยแถบเครื่องมือ Rich Text คุณสามารถแทรกอีโมจิลงในช่องข้อความของคุณโดยคลิกที่ไอคอนอีโมจิ

emoji%20in%20drag%20and%20drop%20editor

การแก้ไขหรือปรับแต่ง Email's footer

คลิก Footer เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ตั้งสำนักงานของคุณ ในแถบด้านข้างทางซ้าย ให้คลิก Manage เพื่ออัปเดตที่อยู่สำนักงานของคุณ อัปเดตรูปแบบข้อความของคุณในตัวเลือกแบบอักษร แบบอักษรของลิงก์ และการจัดแนว (FontLink font and Align) แล้วคลิกเมนูดร็อปดาวน์ยกเลิกการสมัคร (Unsubscribe) เพื่อเลือกประเภทลิงก์ยกเลิกการสมัคร

Add Personalization

คุณสามารถเพิ่มการตั้งค่าแบบส่วนบุคคลให้กับข้อความของคุณได้โดยดึงค่าจากบันทึกการติดต่อของผู้รับอีเมลของคุณโดยตรง

 • ในแถบการจัดรูปแบบ ให้คลิกไอคอน แทรกผู้ติดต่อที่ไอคอน (Insert personalization token icon) แทรกส่วนบุคคล
 • คลิกเมนูดรอปดาวน์ Type เพื่อเลือกว่าโทเค็นจะมาจากเรกคอร์ดผู้ติดต่อ (Contact Record) หรือเรกคอร์ดบริษัท (Company Record) ที่เกี่ยวข้อง
 • คลิกเมนูดรอปดาวน์ Property เพื่อเลือกค่าคุณสมบัติ หรือ property value ที่จะดึงเข้าไปในเนื้อหาอีเมล
 • ป้อนค่าเริ่มต้น (default value) ที่สามารถใช้สำหรับผู้ติดต่อที่ไม่มีค่าสำหรับ Property นี้ แล้วคลิก Save จากนั้นคลิก Insert เพื่อเพิ่มโทเค็นในข้อความของคุณ

personalize-subject-line

ถ้าคุณต้องการสร้าง Automated Email สำหรับใช้งานกับ Workflows Automation ศึกษาขั้นตอนการทำเพิ่มเติมได้ที่  Professional: Automated Email (สร้างอีเมลเพื่อใช้ใน Workflow Automation)