ตั้งค่า Enrollment Triggers ใน Workflow

ตั้งค่า Triggers สำหรับ Workflow เพื่อที่จะได้ Record ใน Workflow โดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ระบุ ขึ้นอยู่กับประเภทของ Workflow คุณสามารถเพิ่ม Filter ได้ถึง 250 ตัวใน Triggers ของ Workflow

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นตั้งค่า Triggers


โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

 • โดยค่าเริ่มต้น (Default) Record จะถูกลงทะเบียน (Enrolled) ใน Workflow ในครั้งแรกที่ตรงกับ Triggers ที่ได้ลงทะเบียนใน Workflow หรือลงทะเบียนด้วยตนเอง (Enrolled Manually)
 • คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่า Enrollment Triggers หากคุณจะลงทะเบียน Record ด้วยตนเองใน Workflow หรือ Record ผ่านการลงทะเบียนใน Action ของ Workflow อื่น
 • คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์จากแชทโฟลว์ ซึ่งจะถือเป็นการลงทะเบียนด้วยตนเอง
 • หากคุณกำลังปรับแต่ง Triggers โดยเพิ่มการปรับแต่งตามเกณฑ์ คุณจะเพิ่มการปรับแต่งตามเกณฑ์ได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถปรับแต่ง Triggers ระหว่างการดูหน้าเว็บไซต์ตามวันที่และจำนวนครั้งที่ดูได้

โปรดทราบข้อยกเว้นในการลงทะเบียน (Enrollment) Workflow มีดังนี้


 • เฉพาะบัญชี Marketing Hub เท่านั้น ที่สามารถใช้การดูหน้าเว็บไซต์ และ CTA เป็น Enrollment Triggers ได้
 • เฉพาะบัญชี Sales Hub Enterprise เท่านั้น ที่สามารถใช้ Triggers ตามใบเสนอราคาได้

ประเภทของ Workflow ทั้งหมด

ใน Workflow ทุกประเภท คุณสามารถใช้ Property และ Activity สำหรับการลงทะเบียน (Enrollment) ได้

Property Values

วัตถุประสงค์ของ Workflow และ Property ที่พร้อมใช้งานสำหรับ Triggers ตัวอย่างเช่น ใน Workflow ที่อิงตามใบเสนอราคา (Quote-Based Workflow) คุณสามารถลงทะเบียน (Enroll) ใบเสนอราคาโดยใช้ Property ของ Deal หรือใบเสนอราคาได้ เนื่องจากใบเสนอราคาเชื่อมโยงกับ Deal ได้

ตัดสินใจเลือกประเภทของ Property ที่คุณจะ Enroll Record จากนั้นใช้ เมนูดรอปดาวน์ เพื่อเลือก Property เมื่อคุณเลือก Property คำจำกัดความของ Property นั้นจะปรากฏที่ด้านบนของแผงด้านขวา คำจำกัดความจะปรากฏเฉพาะสำหรับ Property ที่กำหนดเองหากมีคำอธิบายภายในสำหรับ Property นั้น เรียนรู้เกี่ยวกับ Manage Properties 

image-png-Mar-11-2022-07-26-06-79-AM-1ตามค่าเริ่มต้น Company, Deal, Quote, Ticket, Subscription, และ Custom Object-Base Workflow จะไม่รวม Record ที่ไม่มีข้อมูล หากต้องการรวม Record เหล่านี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ Include records where "Number of associated contacts" is empty

Association labels

หากคุณได้เชื่อมโยงหลายบริษัทเข้ากับ Record ของคุณ และคุณได้ Association labels เหล่านี้แล้ว คุณสามารถ Filter การ Enroll ของคุณเพิ่มเติมตาม Association labels เหล่านี้ได้

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะลง Enroll Company ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Contact ที่มี Life cycle stage เป็น Opportunity คุณยังสามารถ Filter จาก companies associated with contacts by specific ได้อีกด้วย

Activities

Enroll Records ใน Workflow ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ Meeting, Conversation, Tasks, Note, One-to-one email และ Phone Calls ที่บันทึกไว้ใน Record ใน HubSpot 

โปรดทราบ: หาก Record ก่อนหน้านี้มีความเกี่ยวข้องซึ่งถูกลบไปแล้ว Record จะมีค่าเป็น 0 สำหรับ Object Property ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะ Record ที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์มาก่อนจะไม่มีข้อมูลสำหรับ Object Property ที่เกี่ยวข้อง

Tracked Terms

Enroll records ใน workflow ตามเงื่อนไขที่ติดตามเฉพาะที่ตรวจพบในบันทึกการโทรเท่านั้น

 • สำหรับ Contact-based workflows คุณจะพบตัวเลือกเงื่อนไขที่ติดตามภายใต้ Activity properties.
 • สำหรับ company, deal, ticket, and quote-based workflows คุณจะพบ Tracked terms under Engagement.

Line Items

ใน Deal-Based Workflow คุณสามารถลงทะเบียน Deal ตาม Line Item ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติตามผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Deal

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่า Workflow ของคุณตาม Filter ของส่วนลด % กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับส่วนลดมากกว่า 10% ก็สามารถลงทะเบียนใน Workflow ได้

โปรดทราบ: ไม่สามารถใช้ Line Item เป็นตัวกระตุ้น Re-Enrollment ซ้ำได้ Triggers นี้สามารถลงทะเบียนแต่ละ Deal ได้เพียงครั้งเดียว

Subscriptions

Enroll record ตามการสมัครที่เกี่ยวข้อง การสมัครรับข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับ Record เมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงินตามกำหนดเวลาในลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาโดยใช้เครื่องมือการชำระเงิน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่า Workflow เพื่อลง Enroll record ตาม Filter "Recurring billing frequency is equal to monthly" 

Workflow นี้สามารถใช้เพื่อส่งอีเมลเตือนการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงให้กับลูกค้าที่สมัครรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกเดือน

subscription-enrollment-trigger

Payment

Enroll Record ตามข้อมูลการชำระเงินเมื่อมีการชำระเงินในลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาโดยใช้เครื่องมือการชำระเงิน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่า Workflow เพื่อลง Enroll record ตาม Filter "Payment status is any of succeeded" Workflow นี้สามารถใช้เพื่อส่งอีเมลยืนยันไปยังลูกค้าที่ชำระเงินสำเร็จ

Feedback Submission Data

Enroll Feedback ตามคุณสมบัติการส่งคำติชม เช่น ความรู้สึกคำติชม ชื่อแบบสำรวจ และอื่นๆ
การส่งคำติชมยังสามารถ Enroll ตามข้อมูล Associated Contact และ Ticket ที่เกี่ยวข้อง


Conversation Data

Enroll Conversation ตามคุณสมบัติของการสนทนา เช่น เวลาตอบกลับครั้งแรกของตัวแทน วันที่รับข้อความล่าสุด และอื่นๆ

นอกจากนี้ยังสามารถ Enroll การสนทนาตาม Associated Contact และ Ticket ที่เกี่ยวข้อง

Privacy Consent

Enroll Contact ด้วยสถานะความยินยอม Cookie ค่านี้จะได้รับเมื่อผู้ติดต่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ และยอมรับ ปฏิเสธ หรือเพิกถอน Cookie ผ่าน cookie policy banner ของคุณ

หากต้องการใช้ Filter นี้ ให้เลือก Contact Property และเลื่อนลงเพื่อเลือกความยินยอมด้านความเป็นส่วนตัว Privacy Consent

image-png-Mar-11-2022-07-53-21-16-AM

List Membership

ใน workflow ที่เป็น Contact and Company-Based Workflow คุณสามารถลงทะเบียน Record ได้เมื่อพวกเขาเข้าร่วม List ที่เป็น Active List หรือ Static List เมื่อ Record ตรงตามเกณฑ์ของ List พวกเขาจะกลายเป็นสมาชิกของ List และ Enroll ใน Workflow ในภายหลัง Workflow สามารถลงทะเบียนตาม List ที่เป็นประเภทเดียวกับ Workflow เท่านั้น ตัวอย่างเช่น Contact-Based Workflow สามารถลงทะเบียน (Enroll) ได้จากรายชื่อ Contact เท่านั้น

Form Submission

ลงทะเบียน Contact ใน Workflow ของคุณตามแบบฟอร์มที่พวกเขากรอกบน HubSpot Pages หลังจากเลือก Trigger ของ Form Submission

 • คลิกเมนูดรอปดาวน์และเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ การดำเนินการนี้จะลงทะเบียน (Enroll) Contact ทั้งหมดที่กรอกแบบฟอร์มนี้ เลือกการส่งแบบฟอร์มใด ๆ เพื่อ Enroll Contact ที่ได้กรอกหรือส่งแบบฟอร์มของ HubSpot
 • หลังจากเลือกแบบฟอร์ม (Specific Form) แล้ว ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์และเลือก HubSpot Page ที่ต้องการ การดำเนินการนี้จะคัดกรอง Contact ทั้งหมดที่ส่งไปยัง Specific Form ในหน้านั้น ๆ เลือกหน้าใดก็ได้เพื่อลงทะเบียน (Enroll Contact) ที่ส่งแบบฟอร์มบนหน้า HubSpot
 • ปรับแต่งการส่งแบบฟอร์มตามวันที่หรือจำนวนครั้งที่ Contact ได้ Submitted ไปยังแบบฟอร์ม ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือกของคุณ

โปรดทราบ: Triggers การลงทะเบียนได้กรอกแบบฟอร์มหรือการกรอกฟอร์มบนหน้าใด ๆ จะลงทะเบียน Contact ที่ป้อนอีเมลของพวกเขาเพื่อดูเอกสาร (Document)

image-png-Mar-11-2022-08-04-44-48-AM

Marketing email activity

Enroll Contact ใน Workflow ตามกิจกรรมที่เกี่ยวกับอีเมลทางการตลาด เช่น การคลิกอีเมล การเปิด การตีกลับ และการยกเลิกการสมัคร หากต้องการใช้ Marketing email activity เป็นตัว Trigger email นั้นจะต้องถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว

image-png-Mar-11-2022-08-06-53-80-AM

หลังจากเลือก Triggers ของ Marketing Email

 • ในแผงด้านขวา ให้เลือก Marketing Email
 • จากนั้น เลือกประเภทของ Marketing email activity ที่คุณต้องการลงทะเบียน (Enroll)
 • ในการคัดกรอง Marketing email activity ตามวันที่ ให้คลิก Refine by date (ปรับแต่งตามวันที่) จากนั้น ตั้งค่า Filter วันที่ ของคุณ
 • คลิก Apply filter


Email Subscriptions

Enroll Contact ใน Workflow ตามสถานะของการสมัครรับอีเมลของพวกเขา หลังจากเลือกสถานะการสมัครรับข้อมูลทางอีเมลแล้ว 

image-png-Mar-11-2022-08-07-38-63-AM

Import

รายชื่อ Contact ที่ลงทะเบียน (Enroll) โดยอิงจากการ Import ที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งเมื่อถูกเพิ่มใน HubSpot 

image-png-Mar-11-2022-08-11-09-83-AM

Page Views

Enroll contact ที่เคยเข้าชมหน้าใดหน้าหนึ่ง โดยสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมตามวันที่หรือจำนวนครั้งที่ contact เข้าเยี่ยมชมหน้านั้น ๆ

image-png-Mar-11-2022-08-14-59-38-AM

Behavioral Event

มีให้สำหรับบัญชี HubSpot ที่มีเหตุการณ์พฤติกรรมแบบเดิม ลงทะเบียน Contact ของคุณโดยพิจารณาจากผู้ที่เสร็จสิ้นหรือไม่เสร็จสิ้นกิจกรรม และปรับแต่งตามวันที่หรือจำนวนครั้ง

โปรดทราบ: Triggers นี้รวมเฉพาะเหตุการณ์พฤติกรรมแบบเดิมเท่านั้น เช่น เหตุการณ์พฤติกรรมที่ติดตามด้วยตนเอง จะไม่ปรากฏใน Triggers นี้

image-png-Mar-11-2022-08-15-58-93-AM

Workflow 

ลงทะเบียน Contact ของคุณตามสถานะของ Workflow สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถลงทะเบียน Contact ที่กำลัง Active ใน Workflow ของคุณได้ เลือกสถานะของ Workflow จากนั้นคลิกที่เมนูดรอปดาวน์และเลือก Workflow

image-png-Mar-11-2022-08-17-38-75-AM

Call-to-Action

ลงทะเบียน (Enroll) Contact หากพวกเขาได้เห็น ไม่เห็น คลิก หรือไม่ได้คลิก Call-to-Action จากนั้นให้ปรับแต่งตามวันที่หรือจำนวนครั้ง

image-png-Mar-11-2022-08-18-43-14-AM

Google Ad, Facebook Ad, or LinkedIn Ad property

หากคุณเชื่อมต่อบัญชีโฆษณา Google, Facebook หรือ LinkedIn กับ HubSpot คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อตามคุณสมบัติโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยค่า Property รหัสคลิกโฆษณา Google Ads เป็น ad click ID property value of is known.