ตั้งค่า Enrollment Triggers ใน Workflow

ตั้งค่า Triggers สำหรับ Workflow เพื่อที่จะได้ Record ใน Workflow โดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ระบุ ขึ้นอยู่กับประเภทของ Workflow คุณสามารถเพิ่ม Filter ได้ถึง 250 ตัวใน Triggers ของ Workflow

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นตั้งค่า Triggers


โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

 • โดยค่าเริ่มต้น (Default) Record จะถูกลงทะเบียน (Enrolled) ใน Workflow ในครั้งแรกที่ตรงกับ Triggers ที่ได้ลงทะเบียนใน Workflow หรือลงทะเบียนด้วยตนเอง (Enrolled Manually)
 • คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่า Enrollment Triggers หากคุณจะลงทะเบียน Record ด้วยตนเองใน Workflow หรือ Record ผ่านการลงทะเบียนใน Action ของ Workflow อื่น
 • คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์จากแชทโฟลว์ ซึ่งจะถือเป็นการลงทะเบียนด้วยตนเอง
 • หากคุณกำลังปรับแต่ง Triggers โดยเพิ่มการปรับแต่งตามเกณฑ์ คุณจะเพิ่มการปรับแต่งตามเกณฑ์ได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถปรับแต่ง Triggers ระหว่างการดูหน้าเว็บไซต์ตามวันที่และจำนวนครั้งที่ดูได้

โปรดทราบข้อยกเว้นในการลงทะเบียน (Enrollment) Workflow มีดังนี้


 • เฉพาะบัญชี Marketing Hub เท่านั้น ที่สามารถใช้การดูหน้าเว็บไซต์ และ CTA เป็น Enrollment Triggers ได้
 • เฉพาะบัญชี Sales Hub Enterprise เท่านั้น ที่สามารถใช้ Triggers ตามใบเสนอราคาได้

 

ประเภทของ Workflow ทั้งหมด

ใน Workflow ทุกประเภท คุณสามารถใช้ Property และ Activity สำหรับการลงทะเบียน (Enrollment) ได้

Property

วัตถุประสงค์ของ Workflow และ Property ที่พร้อมใช้งานสำหรับ Triggers ตัวอย่างเช่น ใน Workflow ที่อิงตามใบเสนอราคา (Quote-Based Workflow) คุณสามารถลงทะเบียน (Enroll) ใบเสนอราคาโดยใช้ Property ของ Deal หรือใบเสนอราคาได้ เนื่องจากใบเสนอราคาเชื่อมโยงกับ Deal ได้

ตัดสินใจเลือกประเภทของ Property ที่คุณจะ Enroll Record จากนั้นใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือก Property เมื่อคุณเลือก Property คำจำกัดความของ Property นั้นจะปรากฏที่ด้านบนของแผงด้านขวา คำจำกัดความจะปรากฏเฉพาะสำหรับ Property ที่กำหนดเองหากมีคำอธิบายภายในสำหรับ Property นั้น เรียนรู้เกี่ยวกับ Manage Properties 

ขึ้นอยู่กับประเภท Field ของ Property คุณจะมีตัวเลือกการ Filter ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น Contact Property ใน HubSpot Lifecycle Stage เป็นประเภทของของ Field ดังนั้นคุณสามารถเลือกค่าของตัวเลือกที่มีอยู่หรือในอดีตได้ จำนวนของ Deal Property คือประเภทของ Field ดังนั้นคุณสามารถเลือกการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น เท่ากับ น้อยกว่า หรือเท่ากับ มากกว่า รวมถึงค่าตัวเลขในอดีต

 

Activity

Enroll Records ใน Workflow ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ Meeting, Conversation, Tasks, Note, One-to-one email และ Phone Calls ที่บันทึกไว้ใน Record ใน HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติกิจกรรมในตัวกรอง

Company, deal, quote, ticket, and custom object-based workflows

 

ไม่รวม/รวม วัตถุประสงค์ที่ไม่มีข้อมูล (Objects with no data)

เมื่อใช้ Property สำหรับการลงทะเบียนใน Workflow ที่ไม่ใช่ผู้ติดต่อ (Non-Contact-Base) คุณจะเห็นตัวเลือก Filter เพิ่มเติมสำหรับการยกเว้นหรือรวมวัตถุประสงค์ที่ไม่มีข้อมูล (No Data)

ตามค่าเริ่มต้น ยกเว้นวัตถุที่ไม่มีข้อมูล (Objects with no data) จะถูกเลือก เมื่อต้องการลงทะเบียน Record ใน Workflow ให้เลือกตัวเลือก Include objects with no data

 

โปรดทราบ: หาก Record ก่อนหน้านี้มีความเกี่ยวข้องซึ่งถูกลบไปแล้ว Record จะมีค่าเป็น 0 สำหรับ Object Property ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะ Record ที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์มาก่อนจะไม่มีข้อมูลสำหรับ Object Property ที่เกี่ยวข้อง

 

Line Item

ใน Deal-Based Workflow คุณสามารถลงทะเบียน Deal ตาม Line Item ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติตามผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Deal

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่า Workflow ของคุณตาม Filter ของส่วนลด % กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับส่วนลดมากกว่า 10% ก็สามารถลงทะเบียนใน Workflow ได้

 

โปรดทราบ: ไม่สามารถใช้ Line Item เป็นตัวกระตุ้น Re-Enrollment ซ้ำได้ Triggers นี้สามารถลงทะเบียนแต่ละ Deal ได้เพียงครั้งเดียว

 

List Membership

ใน Workflow ที่เป็น Contact and Company-Based Workflow คุณสามารถลงทะเบียน Record เมื่อพวกเขาเข้าร่วม List ที่เป็น Active List หรือ Static List เมื่อ Record ตรงตามเกณฑ์ของ List พวกเขาจะกลายเป็นสมาชิกของ List นั้น ๆ และลงทะเบียน (Enroll) ใน Workflow ในภายหลัง

Workflow สามารถลงทะเบียนตาม List ที่เป็นประเภทเดียวกับ Workflow เท่านั้น ตัวอย่างเช่น Company-Based Workflow สามารถลงทะเบียนได้จาก Company List เท่านั้น

 

Feedback Submission-Based Workflows

Feedback Submission-Based Workflows สามารถใช้ Triggers ต่อไปนี้

 • Feedback submission information
 • Associated contact properties
 • Associated ticket activity and properties

Conversation-Based Workflow

Conversation-Based Workflow สามารถใช้ Triggers ต่อไปนี้

 • Conversation information
 • Associated contact information
 • Associated ticket activity and properties

ข้อมูลการส่ง Feedback จะขึ้นอยู่กับ Property ของ Feedback ที่คุณเพิ่มลงในแบบสำรวจของคุณ

Contact-Based Workflows

Triggers ต่อไปนี้สามารถใช้ได้เฉพาะใน Workflow ที่ยึดตาม contact-based workflows เท่านั้น

 

Privacy Consent

Enroll Contact ด้วยสถานะความยินยอม Cookie ค่านี้จะได้รับเมื่อผู้ติดต่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ และยอมรับ ปฏิเสธ หรือเพิกถอน Cookie ผ่าน cookie policy banner ของคุณ

หากต้องการใช้ Filter นี้ ให้เลือก Contact Property และเลื่อนลงเพื่อเลือกความยินยอมด้านความเป็นส่วนตัว Privacy Consent

List Membership

ใน workflow ที่เป็น Contact and Company-Based Workflow คุณสามารถลงทะเบียน Record ได้เมื่อพวกเขาเข้าร่วม List ที่เป็น Active List หรือ Static List เมื่อ Record ตรงตามเกณฑ์ของ List พวกเขาจะกลายเป็นสมาชิกของ List และ Enroll ใน Workflow ในภายหลัง Workflow สามารถลงทะเบียนตาม List ที่เป็นประเภทเดียวกับ Workflow เท่านั้น ตัวอย่างเช่น Contact-Based Workflow สามารถลงทะเบียน (Enroll) ได้จากรายชื่อ Contact เท่านั้น

Form Submission

ลงทะเบียน Contact ใน Workflow ของคุณตามแบบฟอร์มที่พวกเขากรอกบน HubSpot Pages หลังจากเลือก Trigger ของ Form Submission

 • คลิกเมนูดรอปดาวน์และเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ การดำเนินการนี้จะลงทะเบียน (Enroll) Contact ทั้งหมดที่กรอกแบบฟอร์มนี้ เลือกการส่งแบบฟอร์มใด ๆ เพื่อลงทะเบียน Contact ที่ได้กรอกหรือส่งแบบฟอร์มของ HubSpot
 • หลังจากเลือกแบบฟอร์ม (Specific Form) แล้ว ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์และเลือก HubSpot Page ที่ต้องการ การดำเนินการนี้จะคัดกรอง Contact ทั้งหมดที่ส่งไปยัง Specific Form ในหน้านั้น ๆ เลือกหน้าใดก็ได้เพื่อลงทะเบียน (Enroll Contact) ที่ส่งแบบฟอร์มบนหน้า HubSpot
 • ปรับแต่งการส่งแบบฟอร์มตามวันที่หรือจำนวนครั้งที่ Contact ได้ Submitted ไปยังแบบฟอร์ม ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือกของคุณ

โปรดทราบ: Triggers การลงทะเบียนได้กรอกแบบฟอร์มหรือการกรอกฟรอ์มบนหน้าใด ๆ จะลงทะเบียน Contact ที่ป้อนอีเมลของพวกเขาเพื่อดูเอกสาร (Document)

 

Marketing email activity

ลงทะเบียน (Enroll) Contact ใน Workflow ตามกิจกรรมที่เกี่ยวกับอีเมลทางการตลาด

โปรดทราบ: เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของ iOS 15 ที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ของ Apple อีเมลของคุณจึงอาจปรากฏสูงกว่าปกติ คุณสามารถพิจารณาใช้การคลิกหรือการตอบกลับแทนการเปิดอีเมลสำหรับ Enrollment Triggers ใน Workflow ของคุณ

 

หลังจากเลือก Triggers ของ Marketing Email

 • ในแผงด้านขวา ให้เลือก Marketing Email
 • จากนั้นเลือกประเภทของ Marketing email activity ที่คุณต้องการลงทะเบียน (Enroll)

 • ในการคัดกรอง Marketing email activity ตามวันที่ ให้คลิก Refine by date (ปรับแต่งตามวันที่) จากนั้น ตั้งค่า Filter วันที่ ของคุณ

 • คลิก Apply filter

 

Email Subscription

ลงทะเบียน (Enroll) Contact ใน Workflow ตามสถานะของการสมัครรับอีเมลของพวกเขา หลังจากเลือกสถานะการสมัครรับข้อมูลทางอีเมลแล้ว ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์และเลือกการสมัครรับข้อมูล (Subscription)

Import

รายชื่อ Contact ที่ลงทะเบียน (Enroll) โดยอิงจากการ Import ที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งเมื่อถูกเพิ่มใน HubSpot ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกไฟล์นำเข้า (Import File)

 

Page View

ลงทะเบียน (Enroll) Contact ใน Workflow ที่อิงจาก Page View ตัวเลือกการดู Page มีดังต่อไปนี้

 

 • Contact has/has not visited exact URL: ผู้ติดต่อที่มีการดูเพจในไทม์ไลน์ของ Record และ Contact ที่ตรงกับ URL ที่ระบุ

  ตัวอย่างเช่น การป้อน http://www.domain.com/pricing/marketing จะลงทะเบียนผู้ติดต่อที่มีหรือไม่ได้เข้าชมหน้าที่ติดตามที่ระบุซึ่งมี URL ที่แน่นอนนั้น สัญลักษณ์แทน (*) จะไม่ทำงาน

 

 • Contact has/has not visited URL: Contact ใด ๆ ที่มีการดูเพจในไทม์ไลน์ที่บันทึก Contact ที่มีส่วนที่ระบุของ URL

  ตัวอย่างเช่น การป้อน /marketing จะแสดงผู้ติดต่อที่เคยเข้าชมหน้าบนเว็บไซต์ของคุณที่มี /marketing ใน URL ของ Page เช่น http://www.domain.com/marketing/trade-shows หรือhttp://www.domain com/contact/marketing-บริษัท. สัญลักษณ์แทน (*) จะไม่ทำงาน

 

 • Contact has/has not visited URL that matches regular expression: หรือที่เรียกว่า regex ซึ่งเป็นฟังก์ชันขั้นสูงที่ HubSpot Support ไม่รองรับ ดังนั้นจึงควรใช้งานโดยผู้ใช้ที่คุ้นเคยเท่านั้น RegExr เป็นเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ สร้าง และทดสอบทั่วไป หากกระบวนการภายในของ HubSpot ใช้เวลานานกว่าหนึ่งวินาทีในการทดสอบผู้ติดต่อกับเงื่อนไขโดยใช้ตัวกรอง regex HubSpot จะคืนค่าเป็นเท็จโดยอัตโนมัติ และผู้ติดต่อจะไม่ผ่านการประเมินสำหรับตัวกรองนั้น ๆ สัญลักษณ์แทน (*) จะใช้งานได้ในตัวเลือกนี้

 

Behavioral Event

มีให้สำหรับบัญชี HubSpot ที่มีเหตุการณ์พฤติกรรมแบบเดิม ลงทะเบียน Contact ของคุณโดยพิจารณาจากผู้ที่เสร็จสิ้นหรือไม่เสร็จสิ้นกิจกรรม และปรับแต่งตามวันที่หรือจำนวนครั้ง

โปรดทราบ: Triggers นี้รวมเฉพาะเหตุการณ์พฤติกรรมแบบเดิมเท่านั้น เช่น เหตุการณ์พฤติกรรมที่ติดตามด้วยตนเอง จะไม่ปรากฏใน Triggers นี้

 

Workflow Status

ลงทะเบียน Contact ของคุณตามสถานะของ Workflow สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถลงทะเบียน Contact ที่กำลัง Active ใน Workflow ของคุณได้ เลือกสถานะของ Workflow จากนั้นคลิกที่เมนูดรอปดาวน์และเลือก Workflow

 

Call-to-Action

ลงทะเบียน (Enroll) Contact หากพวกเขาได้เห็น ไม่เห็น คลิก หรือไม่ได้คลิก Call-to-Action จากนั้นให้ปรับแต่งตามวันที่หรือจำนวนครั้ง