ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชัน Conversations

หากคุณกำหนดสิทธิ์ให้กับ Paid Seats ของ Sales Hub หรือ Service Hub คุณสามารถตั้งค่ากฎการเข้าถึงการใช้งานฟังก์ชันการสนทนา (Conversation) ที่จะถูกส่งไปยังผู้ใช้และทีมแบบเฉพาะเจาะจงในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้นของทุกการสนทนาที่เข้ามาจะไม่ถูกกำหนดสิทธิ์ในกล่องจดหมาย (Inbox) ของคุณหรือสำหรับทีมของคุณ หากคุณกำหนดสิทธิ์ให้กับ Paid Seats ของ Sales Hub หรือ Service Hub คุณสามารถตั้งค่ากฎการเข้าถึงการใช้งานฟังก์ชันการสนทนา (Conversation) ที่จะถูกส่งไปยังผู้ใช้และทีมแบบเฉพาะเจาะจงในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ

 

คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงการสนทนาให้กับตัวเองได้ด้วยตนเองจาก View ที่ยังไม่ได้มอบหมายสิทธิ์ในกล่องจดหมาย (Inbox)

 • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Conversation > Inbox
 • ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ให้เลือก Unassigned จากนั้นคลิก Unassigned Conversation เพื่อเปิด
 • ที่ด้านซ้าย ให้คลิกเมนู Dropdown ที่ Owner เพื่อหารายชื่อหรือป้อนคำตอบของคุณ จากนั้นคลิกส่ง (Sand) เพื่อกำหนดสิทธิ์การสนทนาให้กับตัวคุณเองโดยอัตโนมัติ
 • หากคุณต้องการมอบหมายสิทธิ์การสนทนาใหม่ให้กับผู้ใช้ (User) รายอื่น ให้เปิดการสนทนาที่กำหนดสิทธิ์ให้กับคุณ ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู Assignee Dropdown Menu แล้วเลือกผู้ใช้อื่น

updated-ticket-ownership-dropdown

กำหนดการสนทนาโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบ: เฉพาะผู้ใช้ที่มีการกำหนดสิทธิ์แบบ Paid Seats ของ Sales Hub หรือ Service Hub เท่านั้นที่สามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ ข้อความขาเข้าสามารถกำหนดไปยังผู้ใช้ที่มีที่นั่งแบบ Paid Seats ของ Sales Hub หรือ Service Hub ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแบบ Paid Seats คุณจะไม่สามารถรวมพวกเขาไว้ในตั้งค่าของคุณ

 

คุณสามารถตั้งกำหนดสิทธิ์ข้อความขาเข้าที่ส่งไปยังช่องทางอีเมลของทีมที่เชื่อมต่อ Chatflows หรือแบบฟอร์มที่เชื่อมต่อของคุณ

 • ในการกำหนดสิทธิ์การสนทนาไปยังผู้ใช้และสมาชิกในทีมที่เฉพาะเจาะจง ให้ไปที่การตั้งค่าการกำหนดสิทธิ์สำหรับช่องทางที่ต้องการ

  - หากต้องการแก้ไขการแชทด้วยการกำหนดสิทธิ์ของ Chatflows ให้ไปที่แท็บสำหรับสร้าง Chatflows
  - หากต้องการแก้ไขหรือกำหนดสิทธิ์ของช่องทางอีเมลของทีม ให้ไปที่การตั้งค่าช่องทางอีเมลของทีม (Team Email Channel Setting) ในกล่องขาเข้า (Inbox) ของคุณ
  - หากต้องการแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงของแบบฟอร์มที่เชื่อมต่อ ให้ไปที่การตั้งค่าช่องทางของแบบฟอร์ม (Form’s Channel Setting) ในกล่องจดหมายของคุณ

 • คลิกเพื่อเปิดสวิตช์กำหนดการสนทนาโดยอัตโนมัติ
 • คลิกเมนู Dropdown Menu และเลือกตัวเลือกการกำหนดสิทธิ์
 • ผู้ใช้และทีม (Specific users and Teams): กำหนดเส้นทางการสนทนาขาเข้าไปยังผู้ใช้หรือทีมที่เลือก เลือกชื่อผู้ใช้หรือทีมจากเมนูดรอปดาวน์ ผู้ใช้และทีมที่ระบุ

โปรดทราบ: การสนทนาที่เข้ามาจะถูกส่งไปยังสมาชิกในทีมหลักเท่านั้น

 • สำหรับข้อความที่ส่งไปยังช่องทางอีเมลของทีมของคุณ หรือการส่งไปยังฟอร์มที่เชื่อมต่อกับคุณ หากมีการเลือกผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย อีเมลจะถูกสุ่มให้กับตัวแทนที่ได้ระบุไว้
 • สำหรับข้อความที่ส่งไปยัง Live Chat, WhatsApp หรือ Facebook Messenger หากเลือกผู้ใช้มากกว่าหนึ่งราย การสนทนาใหม่จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ที่ยุ่งน้อยที่สุด ถ้าผู้ใช้และทีมที่ระบุไม่พร้อมใช้งาน การสนทนาขาเข้าจะถูกทิ้งไว้ในส่วนของ View ที่ยังไม่ได้มอบหมาย เพื่อให้ทีมของคุณพิจารณาอีกครั้ง

Contact Owner: กำหนดสิทธิ์การสนทนาขาเข้าไปยังเจ้าของผู้ติดต่อ (Contact Owner) ผู้ติดต่อต้องมีเจ้าของ (Owner) ที่ได้รับมอบหมายให้บันทึกและติดตามด้วย Cookie หากเจ้าของ (Owner) ออฟไลน์ ข้อความจะถูกส่งไปยังเจ้าของของผู้เยี่ยมชม (Visitor) ทางอีเมล เมื่อตั้งค่าสิทธิ์สำหรับ Chatflows ด้วย Live Chat คุณสามารถกำหนดข้อความจากผู้ติดต่อที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือ Owner ไปยังผู้ใช้ที่เป็น Default User ได้ คลิกเมนู Dropdown หากไม่มี Contact Owner และเลือกผู้ใช้ ผู้ใช้ที่คุณเลือกต้องเป็น User แบบ Paid Seat ของ Sales Hub หรือ Service Hub ที่ได้รับมอบหมาย

 • คลิก Save

automatically-assign-general

โปรดทราบ: ผู้ใช้ที่มีงานยุ่งน้อยที่สุดคือผู้ใช้ที่ได้รับการแชทน้อยที่สุด ในกรณีที่มีผู้ใช้ตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่งานยุ่งน้อยที่สุด การแชทจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ใช้กล่องจดหมายในสองนาทีที่ผ่านมา หรือการแชทจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้แชทไม่นานมานี้