ตั้งค่า Score Properties เพื่อ Qualify Contacts, Companies, and Deals

ผู้ใช้ในบัญชี Professional และ Enterprise สามารถปรับแต่ง Score Property ของ HubSpot เพื่อคัดเลือกลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์ของ Score ที่กำหนดเอง คุณยังสามารถสร้าง Score Property แบบกำหนดเอง (Customize) สำหรับ Contacts, Companies และ Deals ได้

Score Property จะได้รับการอัปเดตโดย HubSpot อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

 • หากมีการบันทึกตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วนค่าบวก คะแนนจะถูกเพิ่ม แต่เมื่อไม่ตรงตามเกณฑ์ คะแนนเหล่านั้นจะถูกลบออก
 • หากการบันทึกตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในส่วนเชิงลบ คะแนนจะถูกลบออก แต่เมื่อไม่ตรงตามเกณฑ์ คะแนนเหล่านั้นจะถูกกลับคืน
 • ถ้าเกณฑ์หารให้คะแนนถูกลบ การบันทึกทั้งหมดจะถูกประเมินใหม่ ซึ่งหมายความว่าหากคุณลบเกณฑ์การให้คะแนนออกจากส่วนของการเพิ่มคะแนน คะแนนอาจถูกลบออกจากบันทึกของคุณ

โปรดทราบ: จำนวน Score Property ที่คุณสามารถมีได้ในบัญชี HubSpot ขึ้นอยู่กับการสมัครของคุณ ตรวจสอบ  HubSpot Product & Services Catalog เพื่อดูว่าสามารถสร้าง Score Property แบบ Custom ได้หรือไม่

การกำหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติการให้คะแนนใน HubSpot

 • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก Setting ในแถบนำทางหลัก
 • ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ให้ไปที่ Properties
 • เลื่อนหรือค้นหา HubSpot Score แล้วคลิกชื่อของ Property หรือ Property Name  
 • คลิกเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน + Add Criteria หรือลบเพื่อกำหนดเกณฑ์ที่จะเพิ่มหรือลบคะแนนออกจากคะแนนตามลำดับ

Screen Shot 2566-03-07 at 17.00.22

 • กำหนดเกณฑ์ จากนั้นคลิกใช้ตัวกรอง (Apply Filter) ตัวเลือกเกณฑ์การให้คะแนนขึ้นอยู่กับระดับการสมัคร HubSpot ของคุณ
 • หากต้องการเพิ่มเกณฑ์ให้คะแนนเพิ่มเติมในชุดที่มีอยู่ (Existing Set) ให้คลิก AND การบันทึกข้อมูลจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดในชุดนี้จึงจะสามารถใช้คะแนนได้
 • คลิกเพิ่ม + Add Criteria เพิ่มเกณฑ์อีกครั้งเพื่อแยกชุดเกณฑ์ที่จะทำให้เราได้คะแนน
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนที่เพิ่ม (Added) หรือเอาออก (Removed) คลิกไอคอนแก้ไข (Edit Icon) แก้ไข ป้อนจำนวนคะแนนใหม่ (Score Amount) และคลิกตั้งค่า (Set) และกด Apply Filter


  Screen Shot 2566-03-07 at 17.08.44

โปรดทราบ: คะแนนสำหรับเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่ถูกเพิ่มหรือลบออกอีกหาก Contacts มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หลายครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างเกณฑ์ได้หลายเกณฑ์ที่แต่ละรายการเพื่อเพิ่มหรือลบคะแนน

 

 • หากต้องการทดสอบ Score Property ของคุณ ให้คลิก Test Score Criteria เลื่อนหรือค้นหาและเลือก [Object] Name จากนั้นคลิก Test เพื่อดูคะแนน คุณสามารถดูเกณฑ์ที่พวกเขาพบได้ในส่วนเชิงบวก (Positive) และเชิงลบ (Negative) 

Screen Shot 2566-03-07 at 17.12.36

 • ในการ Clone ชุดเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ Action จากนั้นเลือก Clone
 • หากต้องการลบชุดเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ Action จากนั้นเลือก Delete
 • เมื่อคุณเพิ่มหรือแก้ไขเกณฑ์เสร็จแล้ว ให้คลิก Save คุณสามารถเพิ่มตัวกรอง (Filters) ได้ถึง 100 Filters ใน Score Property ของคุณ (เช่น Score Property สามารถมีเกณฑ์จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่เกณฑ์ในชุดทั้งหมดเหล่านี้สามารถรวมได้มากถึง 100 เท่านั้น)

เมื่อคุณบันทึกเกณฑ์ของคุณแล้ว การบันทึกข้อมูลทั้งหมดจะถูกประเมินใหม่ อาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการอัปเดตคะแนน ถ้าคะแนนยังคงเหมือนเดิมสำหรับข้อมูลที่บันทึกหลังจากที่คุณเปลี่ยนเกณฑ์คะแนน จะไม่มีการอัพเดตค่าคุณสมบัติคะแนนนั้น

เมื่อสร้าง Score Property เสร็จแล้ว คุณสามารถใช้ Score Property ของคุณเพื่อแบ่งกลุ่มการบันทึกข้อมูลของคุณใน List และใน Workflow หากคุณได้เชื่อมต่อบัญชีของคุณกับ Salesforce ข้อมูลคะแนน HubSpot จะซิงค์กับ Salesforce