เงื่อนไขในการส่ง Flex Message (Sending a Flex Message)

วันนี้เราจะมาอธิบายการส่ง Flex Message ผ่านบน Workflow กันครับ

 

Flex Message คือ ข้อความที่สามารถนำมาส่งในรูปแบบได้หลากหลายมากๆ เช่น Carousel Ads Card หรือ Bubble Messages

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่ง Flex Message บน Line 

 

 

ทุกครั้งที่จะส่ง Carousel Ads Cards หรือ Bubble Messages จำเป็นจะต้องใส่หัว Flex Message ทุกครั้ง

{
"type": "flex",
"altText": "This is a Flex Message",
"contents": ...
}

คุณแค่นำ Flex Message ไปวางไว้บนหัวที่ใส่ Code Message ของคุณเพื่อเป็นการประกอบ Json Code ให้สมบูรณ์

คลิปแนะนำวิธิการใช้งาน

HubSpot Video

 

Created by Ourgreenfish Team (IT)