ทำความเข้าใจ Report (LINE Analytics) ในเบื้องต้น

ฟังก์ชัน Report ช่วยให้คุณวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของจำนวนเพื่อนในบัญชีของ LINE Official Account ไม่ว่าจะเป็น Number of Friends, Number of Blocks, Number of Message Sends และ Number of 1:1 Chats ข้อมูลทั้งหมดสามารถส่งออกเป็นไฟล์ CSV

  • เริ่มต้น ให้คลิกไปที่เมนู Report
  • กดเลือก LINE Analytics

Report จะแสดงผลรวมดังต่อไปนี้

  • Total number of friends
  • Total Blocks
  • Total number of messages sent
  • Total 1:1 Chats

ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลใน Report แบบเจาะจงมากขึ้น เช่น กำหนดการแสดงข้อมูลจาก วัน เดือน ปี นั้น ๆ ให้คลิกดูวิธีการทำ Filtering Reports