สร้าง Campaigns สำหรับดูภาพรวมของการทำ Marketing ในแต่ละ Campaigns ได้ ผ่านระบบของ Hubspot

 • ไปที่เมนูฟังก์ชันของ Marketing และ Campaigns 
 • เลือก Create Campaigns


 • โดยเมื่อ Create Campaign เรียบร้อยเเล้ว คุณจะต้องกำหนดรายละเอียดของ Campaign ดังนี้ 
  • Campaign name *
  • Campaign owner
  • Campaign start date
  • Campaign end date
  • Campaign goal
  • Campaign audience
  • Currency code
  • Campaign Notes

Screen Shot 2566-06-19 at 17.23.20