สร้าง Campaigns สำหรับดูภาพรวมของการทำ Marketing ในแต่ละ Campaigns ได้ ผ่านระบบของ Hubspot

 • ไปที่เมนูฟังก์ชันของ Marketing และ Campaigns 
 • เลือก Create Campaigns


 • โดยเมื่อ Create Campaign เรียบร้อยเเล้ว คุณจะต้องกำหนดรายละเอียดของ Campaign ดังนี้ 
  • Campaign name *
  • Campaign owner
  • Start date
  • Campaign color 
  • End date
  • Goal
  • Audience
  • Budget
  • Notes