การใช้งานและ Customize Overview HubSpot

Tab Overview ที่อยู่ใน HubSpot CRM ใช้งานและ Customize อย่างไร

1-Dec-20-2022-11-03-17-1356-AM


หน้ารายละเอียดของ Contacts, Deals, Tickets มีการ Update เพิ่ม Tap Overview มาใช้งานเพื่อสะดวกในการดู  Data ที่สำคัญในส่วนต่างๆ โดย Users หรือผู้ใช้งานสามารถ Customize Tab ที่อยู่ใน Overview ได้ รวมถึง Customize data ที่อยู่ใน Card ของ Deals, Companies, Tickets เป็นต้นได้

1. การเข้าใช้งาน Overview

 

2-4


เลือกไปที่ Tab Overview จะแสดง Cards ที่เราต้องการดูข้อมูลเช่น Companies, Deals, Tickets, Data Hightlights เป็นต้น

12-1

* ข้อมูลต่างๆขึ้นอยู่กับ Package ที่ใช้ ถ้าเป็น Enterprise จะแสดงข้อมูล Custom Object ด้วย2. การ Customize Tab ใน Overview

เลือก Customize this Tab 

 

2-4

 

2.1 Edit default view สำหรับ สร้าง view ให้ผู้ใช้งานเข้ามาใช้และเห็น View เหมือนกัน โดยไม่มีการกำหนด Team สามารถเพิ่ม Cards หรือ Remove cards ออกได้ 

 

3-4

 

4-2

 

2.2 Create team view สำหรับกำหนด Card view ให้แต่ละ Team 

 

5-2

 

3. ตั้งค่าแสดงข้อมูลที่อยู่ใน Cards

โดยเลือก Setting ที่อยู่ใน Cards แต่ละ Tab (บางTab สามารถ Edit ได้และบาง Tab เป็น Default ไม่สามารถ Edit ได้)

6

7-1

สามารถ Edit default view สำหรับ Users ที่เข้าใช้งานให้เห็นเหมือนกัน และ Create team view สำหรับให้การแสดงข้อมูลตาม Team ในแต่ละ Cards ได้เหมือน Tab Overview

 

Overview มีในส่วนของ Sales และ Tickets ซึ่งอยู่ในหน้ารายละเอียดของแต่ละ Deals หรือ Tickets ซึ่งการตั้งค่าจะเหมือนกับ Overview ใน Contacts แต่จะมี Data field บางอย่างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ Package การใช้บริการ

ตัวอย่าง Overview ใน Deals

 

10

 

ตัวอย่าง Overview ใน Tickets

 

11-2

 

Video แนะนำการใช้งานและ Customize Overview