ความเข้าใจใน Marketing & Non-Marketing Contacts

เมื่อคุณใช้ Marketing Hub ทุก contact ใน HubSpot Account ของคุณจะสามารถมีสถานะเป็น Marketing Contact Status

 

Marketing Contacts คือ Contact ที่ถูกนับจำนวนตาม Tier Package ของคุณ, HubSpot Email Marketing & Ads Targeting Tools สามารถใช้ได้กับ Contact เหล่านี้

 

Non-Marketing Contacts คือ Contact ที่จะไม่ถูกนับตาม Tier Package ของคุณ, HubSpot Email Marketing & Ads Targeting Tools ไม่สามารถใช้ได้กับ Contact เหล่านี้

 

*Marketing Contacts = จำนวน Marketing Contact ทั้งหมด

Contact Tier = จำนวนโควต้าการเก็บ Marketing Contact ของ Account เรา

All Contacts = จำนวน Contact รวมทั้งหมด [ทั้ง Marketing & Non-Marketing]

Defaults that cannot be customized

[เครื่องมือที่สามารถเซ็ตค่าเริ่มต้น ให้แต่ละ Contact ให้เป็นแค่ Non-Marketing Contacts]

 • การสร้าง Contacts จาก หน้า Contact Home [จริงๆมัน Set as Marketing Contactsได้]
 • การสร้าง Contacts จากใน HubSpot Mobile Application
 • การสร้าง Contacts ผ่าน Logging Emails
 • การสร้าง Contacts ผ่าน Meetings Tool
 • การสร้าง Contacts ผ่าน HubSpot Email Extensions : Chrome, Outlook, and Office 365

*ถ้าหากว่าต้องการจะทำการตลาดบน HubSpot กับ Contact เหล่านี้, คุณสามารถเซตให้ Contact เหล่านี้เป็น Marketing Contacts ได้หลังจากที่ Contact พวกนี้ถูกสร้างขึ้นมา
Defaults that can be customized

[เครื่องมือที่สามารถเซ็ตค่าเริ่มต้น ให้แต่ละ Contact ให้เป็น ทั้ง Non-Marketing และ Marketing Contacts]

 • Import Tools by Default จะสร้าง Contact ที่ถูก import ให้เป็น Non-Marketing Contacts
 • Chat-flows Tool, ทั้ง Live Chat และ Bots by default จะถูกสร้างให้เป็น Non-Marketing Contacts
 • HubSpot Form Tools by Default จะสร้าง Contact ให้เป็น Marketing Contacts
 • Non-HubSpot Forms by Default จะสร้าง Contact ให้เป็น Marketing Contacts
 • Any Integration by Default จะสร้าง Contact ให้เป็น Non-Marketing ContactsSet default marketing contact status

Contacts created from imports [Contact ที่ถูกสร้างจากการ Import]

เมื่อเรา Import Contact เข้าสู่ระบบ HubSpot, คุณสามารถเซต Contact เหล่านั้นให้เป็น Marketing หรือ Non-Marketing Contacts ได้ ตามวิธีเหล่านี้

 • เพื่อที่จะเซตให้ Contact ที่จะ Importing เข้ามาเป็น Marketing Contacts, ให้กด Select the Set all contacts as marketing contacts checkbox.
 • เพื่อที่จะเซตให้ Contact ที่จะ Importing เข้ามาเป็น Non-Marketing Contacts, ให้ปล่อยช่อง Set all contacts as marketing contacts checkbox ว่างเอาไว้

 

Contacts Created from chatflow

เมื่อคุณสร้าง Chatflow, และได้สร้าง Live Chat หรือ Bot บน Website หรือ Facebook Messenger. เมื่อมี Visitor เข้ามาแชทกับธุรกิจ Contact Record สามารถถูกเก็บได้เมื่อแชทกับคุณ

 

สำหรับ Live chat หรือ Bot, คุณสามารถเซต ค่า Default Marketing Contact Status

 • ใน HubSpot Account, เริ่มที่ Conversation > Chatflows
 • เลือก Chatflow ที่ต้องการจะเซตค่า Marketing Contact
 • บนเมนู left sidebar, คลิก Options
 • ใน Marketing Contact Section, the Marketing Contacts คุณสามารถกด ปิด ปุ่มนี้ได้ แต่ถ้าคุณต้องการให้ contact ที่สร้างจาก chatflow เป็น Marketing Contacts ก็เพียงแค่กดเปิดปุ่มนี้
 • จากนั้น กด Save

 

Contacts created from forms

เมื่อ Visitor กดส่ง submit HubSpot form และพวกเขาใหม่สำหรับธุรกิจของคุณ, พวกเขาจะถูก record หรือ สร้างเป็น contact ใหม่ขึ้นมา

สำหรับ HubSpot Form แต่ละอัน, คุณสามารถเซต Contact ที่ถูกสร้างจาก Form เป็น Marketing Contacts ตั้งแต่ตอนแรกหลังจาก Submit form

 • ใน HubSpot Account, ให้คุณเข้าไปที่ Marketing > Lead Capture > Forms.
 • กดคลิก Form ที่คุณต้องการเซตให้เป็น Marketing Contacts, ถ้ามันคือ Live form สามารถคลิก Edit มุมขวาบน
 • คลิกแท็บ Options
 • Contact ใหม่ทั้งหมดจะถูกเซตเป็น Marketing เมื่อเปิดปุ่ม Toggle เป็น On, ถ้าคุณต้องการให้ Contact ที่ถูกสร้างจาก Form เป็น Non-Marketing Contacts ให้กดปุ่ม Toggle เป็น Off

 

Contacts created from Non-HubSpot forms

เมื่อ Visitor ส่ง Non-HubSpot Form และ คุณสามารถเซตให้ Contact ที่ถูกสร้างจาก Non-HubSpot Form เป็น Marketing Contacts

 • ใน HubSpot Account, ให้คลิก Setting icon ใน Navigation Bar หลัก
 • ในด้านซ้าย Left Sidebar Menu, Marketing > Forms
 • กดคลิกแท็บ Non-HubSpot Forms 

กดคลิกเปิด/ปิด Set new contacts created through non-HubSpot forms as marketing contacts เพื่อเซตให้ Contact ใหม่เป็น Marketing & Non-Marketing Contacts