การนำ Contact ที่มาจากช่องทาง Facebook Inbox และ Line มาวัดผลใน Campaign

กรณีที่เราทำ Campaign บน Facebook Inbox หรือ Line และต้องการจะรู้จำนวน Contact ทั้งหมดที่มาจากช่องทาง Facebook หรือ Line ช่องทางนั้นๆ ได้ด้วยวิธีดังนี้

เริ่มด้วยสร้าง List ประเภท Static lists 

หมายเหตุ : ถ้าสร้าง Static list โดยใส่เงื่อนไขไปเรียบร้อยและกด Save list แล้ว หลังจากนั้น ถ้ามี Contacts ใหม่ที่มีข้อมูลตรงตาม Filter หรือเงื่อนไขใน list ,Contacts ใหม่นั้น ก็จะ ไม่เข้าไปอยู่ใน Static list แบบอัตโนมัติ
ตัวอย่าง Static lists ที่มี Contact ที่มาจาก Facebook Inbox โดยใช้ Properties ที่เอาไว้ระบุว่า Contact มาจากช่องทาง Facebook Inbox

 

หรือ

 

ตัวอย่างการสร้าง Static lists ของ contacts ที่มาจากช่องทาง Line โดยใช้ Workflow ในการใส่ contacts ลงใน list นี้ให้แบบอัตโนมัติ

 


ถัดมาให้เรานำ Static lists ที่เราสร้างขึ้นมาไปใส่ใน Campaign นั้นๆ โดยการกดไปที่ Campaign แล้วทำการเพิ่ม Asset หรือ กดที่ Add asset ใน Campaign นั้นเองจากนั้นให้กดไปที่ Static lists แล้ว Search หา ชื่อ Static list ที่เราจะเอามาใส่ใน Campaign แล้วกดเลิอก และ กด save 


 

เท่านี้ Campaign ของเราก็สามารถเพิ่ม จำนวน Contacts ที่มาจากช่องทาง Line ได้เรียบร้อยแล้วครับ

ซึ่งนอกจากนี้ Contacts ใน Static lists ที่เราเพิ่มเข้ามานั้น อีกหน่อยถ้ามีการเปิด Deal และปิดงาน Deal นั้นได้ เราก็จะสามารถเห็นจำนวนมูลค่าของ Deal ที่ปิดได้ของ Contacts นั้นอีกด้วย ด้วย Metric ที่ชื่อ INFLUENCED REVENUE 

 

 

 

 

Closed deals จำนวน Deal ที่ปิดได้ และ Influenced revenue มูลค่า Deal ที่ปิดได้ทั้งหมด

 

 

 

Created by Thiwat (IT98)