ทำความรู้จักกับ LITTLE HELP CONNECT ว่าทำอะไรได้บ้าง

LITTLE HELP CONNECT เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราทำ CRM ที่ซับซ้อนสำหรับ LINE Official Account & SMS (Short Message Service)

ธุรกิจสามารถผสานรวมกับ HubSpot CRM, Marketing, Sales และ Customer Service ของ HubSpot อย่างราบรื่นเพื่อส่งมอบการสื่อสาร LINE & SMS ที่สอดคล้องกับความสนใจของลูกค้าของคุณอย่างใกล้ชิด

Hero

ฟีเจอร์หลักของ LITTLE HELP CONNECT

 • CRM for LINE OA & SMS: คือการทำ CRM ผ่านช่องทางของ LINE OA และ SMS พร้อมกับเก็บข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ CRM อย่าง HubSpot
 • LINE & SMS Segment Messaging: สามารถแบ่ง Segment ลูกค้าที่แอด LINE ทำให้ธุรกิจของคุณทำ Personalization Marketing ได้อย่างแม่นยำ เช่น Broadcast ได้ตรงกลุ่มมากขึ้น
 • LINE & SMS Step Messaging: คือการส่งข้อความผ่านการทำงานของ Workflow Automation เช่น Send LINE Message คือการส่งข้อความเมื่อมีลูกค้าได้ Action (กระทำ) ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ การทำงานนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งแอปพลิเคชัน LITTLE HELP CONNECT แล้ว การดำเนินการของ "Send LINE Message" จะถูกเพิ่มลงใน Workflow ของคุณ ทำให้คุณสามารถส่ง LINE message ไปยังลูกค้าได้

  - Transfer Data: เมื่อคุณติดตั้งแอป LITTLE HELP CONNECT การดำเนินการ หรือ Action "Transfer Data" จะถูกเพิ่มลงใน Workflow ของคุณ การดำเนินการนี้อนุญาตให้คุณส่งข้อมูล JSON ไปยังระบบภายนอก (External System) สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมระบบเข้าด้วยกัน (System Integration)

  - Update Rich Menu: เมื่อคุณติดตั้งแอป LITTLE HELP CONNECT การ "Update Rich Menu" จะถูกเพิ่มลงใน Workflow ของคุณ การดำเนินการนี้ทำให้คุณสามารถอัปเดตข้อมูลความสนใจของลูกค้าจาก Rich Menus ได้หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลของผู้ติดต่อหรือลูกค้าใน LINE ของคุณจะถูกอัปเดตเป็นสถานะล่าสุด (เช่น ข้อมูลความสนใจล่าสุด หรือข้อมูลพฤติกรรมล่าสุด)
   
 • Programmable Chatbot: สามารถส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ นอกจากนี้ User (ผู้ใช้งานระบบ) ยังสามารถสร้าง Workflow โดยการรวม Automatic Responses เข้าด้วยกัน
 • 1:1 Chat: LITTLE HELP CONNECT ให้ความสามารถในการสนทนาแบบ 1:1 Chat ระหว่างผู้ใช้งานระบบและลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันของ LITTLE HELP CONNECT (สามารถตอบแชทลูกค้าได้ถึงแม้จะตั้งค่าเป็นโหมด Bot ก็ตาม) สร้างความยืดหยุ่นในการสื่อสารกับลูกค้า
 • Mobile Chat App: สามารถตอบแชทกับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันของ LITTLE HELP CONNECT บนสมาร์ทโฟน เพิ่มความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น
 • Smart Rich Menu: สร้าง Rich Menus เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า และ ทำให้ลูกค้ารู้สึกใกล้ชิดกับธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้น ความพิเศษที่ไม่เหมือนใครคือ เรายังสามารถสร้าง Rich Manus ได้มากกว่า 1 Rich Menus ส่งผลให้เราสามารถออกแบบตัวเลือกใน Rich Menus ได้หลากหลายมากขึ้น ยิ่งมีตัวเลือกใน Rich Menus ที่หลากหลาย ยิ่งทำให้เราทราบความสนใจหรือวัตถุประสงค์ของลูกค้าแบบเชิงลึก
 • Custom QR Code: คุณสามารถสร้าง QR Code ที่กำหนดเองได้มากกว่า 1 QR Code ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลลูกค้า ด้วยการสแกน QR Code นี้ (หรือคลิกที่ URL) หลังจากสแกนแล้ว เราจะได้ Follower ใน LINE Official Account เพิ่มขึ้น และระบบจะสร้าง Contact ให้เราโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่ลูกค้าแอด LINE มาแล้ว คุณสามารถเพิ่ม Action หรือการดำเนินงานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ได้

- เพิ่มผู้ติดต่อใน Workflow ใด ๆ
- อัปเดตคุณสมบัติของผู้ติดต่อ
- รับที่ Email ของเพื่อนใน LINE ของคุณ
- ส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติไปหาคนที่แอด LINE


"เพื่อให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น

วางใจให้ LITTLE HELP CONNECT มาเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ"