Email Bounce Types

ข้อความตีกลับเรียกอีกอย่างว่า Non-Delivery Report/Receipt (NDR) เป็นข้อความอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับการส่งอีเมล

Marketing Emails


เมื่อมีการตีกลับอย่างหนักใน Marketing Emails สำหรับ HubSpot นั้น จะทำให้พวกเขาให้เป็นผู้รับอีเมลในอนาคต สิ่งนี้จะปกป้องชื่อเสียงในการส่งอีเมลของคุณโดยป้องกันการตีกลับในอนาคต หากผู้ติดต่อหรือ Contact ได้ตีกลับอีเมล เป็นไปได้ว่าตัวกรองความปลอดภัยจะบล็อกข้อความขาเข้าของพวกเขา


วิธีแก้ไขปัญหา

 • ขอให้ผู้ติดต่อทำงานร่วมกับทีมไอทีเพื่อเพิ่มที่อยู่ IP ที่ส่งของคุณไปยังรายการที่อนุญาต
 • เมื่อทีมไอทีได้เพิ่มที่อยู่ IP ที่ส่งของคุณไปยังรายการที่อนุญาตแล้ว ให้ยกเลิกการตีกลับ (Unbounce the contact) ผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot ของคุณ

One-to-one emails

สำหรับอีเมลที่ส่งผ่าน Inbox ที่เชื่อมต่อ รายละเอียดการตีกลับมีอยู่ในรายละเอียดการมีส่วนร่วมของอีเมลบนไทม์ไลน์การติดต่อ การตีกลับสำหรับอีเมลการขายแบบ One-to-one ที่ส่งจาก HubSpot CRM จะแสดงข้อมูลน้อยกว่า Marketing Emails เพราะส่งผ่าน Inbox ที่เชื่อมต่อ คุณจะได้รับอีเมลตอบกลับพร้อมการตอบกลับการตีกลับแบบเต็มในกล่องจดหมายของคุณเอง

 

โปรดทราบ

 • HubSpot รองรับการตรวจจับการตีกลับสำหรับกล่องจดหมายของ Google และ Office 365 แต่มีการรองรับอย่างจำกัดสำหรับกล่องจดหมาย Exchange และ IMAP เนื่องจากการกำหนดค่าสำหรับกล่องจดหมาย Exchange และ IMAP อาจแตกต่างกันอย่างมาก HubSpot จะไม่สามารถตรวจจับการตีกลับได้ตลอดเวลา
 • HubSpot สามารถตรวจจับการตีกลับได้ก็ต่อเมื่อข้อความตีกลับเป็นการตอบกลับอีเมลที่ตีกลับโดยตรง บริการต่าง ๆ เช่น Mimecast สามารถส่งการแจ้งเตือนการตีกลับเป็นอีเมลแยกต่างหาก ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหากับการตรวจจับการตีกลับของ HubSpot

 

ประเภทของการตีกลับอีเมล (Types of bounces)

 • Hard Bounce (การตีกลับอย่างหนัก): มักจะบ่งชี้ถึงข้อผิดพลาด แต่ก็อาจเกิดจากตัวกรองความปลอดภัยของอีเมลที่เข้มงวดเช่นกัน เพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ส่งอีเมลของคุณ HubSpot จะแยกผู้ติดต่อเหล่านี้ออกจากอีเมลในอนาคต
 • Soft Bounce: หมายถึงปัญหาชั่วคราวกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับ หรือปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ ชั่วคราว ผู้ติดต่อที่มีการตีกลับมีสิทธิ์ได้รับอีเมลจากคุณในอนาคต
 • Pending Bounce (การตีกลับที่รอดำเนินการ): เกิดจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราวกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ส่งหรือรับ HubSpot พยายามส่งอีเมลต่อไปถึง 72 ชั่วโมง หากไม่มีการส่งข้อความในช่วงเวลานั้น ข้อความนั้นจะกลายเป็นการตีกลับแบบ Soft Bounce
 • Global Bounce: การตีกลับอย่างหนักด้วยเหตุผลที่เกิดขึ้นในบัญชี HubSpot สามบัญชีขึ้นไป การตีกลับรวมถึงผู้ใช้ที่ไม่รู้จัก (Unknown Bounce) และกล่องจดหมายเต็ม (Mailbox Full) การตีกลับทั่วโลกจะลดลงจากอีเมลในอนาคตในบัญชี HubSpot ทั้งหมด

 

ข้อผิดพลาดและคำแนะนำเกี่ยวกับการตีกลับอีเมลอย่างหนัก

คุณสามารถดูสาเหตุที่ผู้ติดต่อได้ตีกลับอีเมลอย่างหนักในแท็บผู้รับของอีเมลที่คุณส่ง

 • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Marketing > Email
 • คลิกที่ Name ของอีเมลของคุณที่มีผู้ติดต่อที่ถูกตีกลับ
 • คลิกแท็บผู้รับ (Recipients Tab)
 • ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ให้คลิก Bounced
 • คลิกที่ผู้รับ (Recipient) เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทำไมพวกเขาถึงตีกลับอีเมล ภายใต้คอลัมน์เหตุผล คุณสามารถตรวจสอบปัญหาที่ HubSpot พบเมื่อพยายามส่งอีเมลของคุณไปยังผู้รับ:

  - ผู้ใช้ที่ไม่รู้จัก (Unknown User): แสดงว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้อง HubSpot จะลบผู้ติดต่อจากอีเมลในอนาคตโดยอัตโนมัติหากพวกเขาตีกลับด้วยเหตุผลนี้ หากผู้ติดต่อตีกลับด้วยเหตุผลนี้ในบัญชี HubSpot สามบัญชี ที่อยู่อีเมลจะถูกตีกลับทั่วโลก


  - กล่องจดหมายเต็ม (Mailbox Full): แสดงว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากกล่องจดหมายอีเมลที่ถูกละทิ้ง HubSpot จะลบผู้ติดต่อจากอีเมลในอนาคตโดยอัตโนมัติหากพวกเขาตีกลับด้วยเหตุผลนี้ หากผู้ติดต่อตีกลับด้วยเหตุผลนี้ในบัญชี HubSpot สามบัญชี ที่อยู่อีเมลจะถูกตีกลับทั่วโลก


  - เนื้อหา (Content): บางอย่างในเนื้อหาอีเมลหรือหัวเรื่องที่ถูกเรียกใช้ตัวกรองสแปม ในการแก้ปัญหา ให้ขอให้ผู้ติดต่อเพิ่มที่อยู่ IP ที่ส่งของคุณไปยังรายการที่อนุญาต จากนั้นยกเลิกการตีกลับผู้ติดต่อใน HubSpot


  - สแปม (Spam): บางอย่างในเนื้อหา หัวเรื่อง หรือจากอีเมลที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับจัดว่าเป็นสแปม ในการแก้ปัญหา ให้ขอให้ผู้ติดต่อเพิ่มที่อยู่ IP ที่ส่งของคุณไปยังรายการที่อนุญาต จากนั้นยกเลิกการตีกลับผู้ติดต่อใน HubSpot


  - นโยบาย (Policy): อีเมลไม่ผ่านนโยบายความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับ แต่ไม่ชัดเจนว่านโยบายใด ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ DKIM และ SPF ในการแก้ปัญหานั้นให้ขอให้ผู้ติดต่อเพิ่มที่อยู่ IP ที่ส่งของคุณไปยังรายการที่อนุญาต จากนั้นยกเลิกการตีกลับผู้ติดต่อใน HubSpot


  - อื่น ๆ (Other): การตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับไม่เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะจัดหมวดหมู่การตีกลับ ในการแก้ปัญหา ให้ขอให้ผู้ติดต่อเพิ่มที่อยู่ IP ที่ส่งของคุณไปยังรายการที่อนุญาต จากนั้นยกเลิกการตีกลับผู้ติดต่อใน HubSpot

โปรดทราบ: หากอีเมลถึงผู้ติดต่อถูกตีกลับทั่วโลก แต่อีเมลที่คุณส่งถึงผู้ติดต่อจากบัญชี HubSpot ของคุณไม่ได้ถูกตีกลับ คุณสมบัติเหตุผลของการตีกลับอย่างมากของอีเมลจะไม่มีค่าที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อผิดพลาดและคำแนะนำเกี่ยวกับการตีกลับแบบ Soft Bounce

 • ปัญหาทางเทคนิคชั่วคราวกับอีเมลของผู้รับ: เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับอาจโอเวอร์โหลด หมดเวลา หรืออยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถยอมรับข้อความได้ สร้างสำเนาของอีเมลต้นฉบับแล้วส่งไปยังผู้ติดต่อที่ได้รับผลกระทบในภายหลัง สำหรับอีเมลแบบ One-to-one ให้ลองส่งข้อความของคุณอีกครั้งในภายหลัง
 • ถูกปฏิเสธโดยตัวกรองความปลอดภัยของอีเมลของผู้รับ: เกิดปัญหาชั่วคราวกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับหรือที่อยู่ IP ที่ส่งของ HubSpot ในการแก้ปัญหา ให้ขอให้ผู้ติดต่อเพิ่มที่อยู่ IP ที่ส่งของคุณไปยังรายการที่อนุญาต จากนั้นสร้างโคลนของอีเมลต้นฉบับแล้วส่งไปยังผู้ติดต่อที่ได้รับผลกระทบในภายหลัง สำหรับอีเมลการขายแบบตัวต่อตัว ให้ลองส่งข้อความของคุณอีกครั้งในภายหลัง
 • ทีมไอทีของคุณไม่ได้อนุญาตให้ HubSpot ส่งอีเมลในนามของคุณ: ทีมไอทีของคุณตั้งค่านโยบาย DMARC ที่กำหนดเองซึ่งจำเป็นต้องอัปเดตเพื่อรวม HubSpot ติดต่อทีมไอทีของคุณเพื่อส่งเอกสารเกี่ยวกับการใช้นโยบาย DMARC กับ HubSpot
 • ปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว: อาจมีปัญหาทางเทคนิคชั่วคราวกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับหรือเซิร์ฟเวอร์อีเมลของ HubSpot สร้างสำเนาของอีเมลต้นฉบับแล้วส่งไปยังผู้ติดต่อที่ได้รับผลกระทบในภายหลัง สำหรับอีเมลการขายแบบตัวต่อตัว ให้ลองส่งข้อความของคุณอีกครั้งในภายหลัง