Deals & Tickets : Tasks & Activities

ติดตามงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้าง Task เเจ้งเตือนให้คุณเเละทีมของคุณ ว่าในเเต่ละวันมีงานที่ต้องติดตามมีอะไรบ้าง

คุณสามารถเข้าชมตัวอย่างการใช้งานได้ที่นี่ >> คลิ๊ก Deal Dashborad

มีขั้นตอนดังนี้

  • เริ่มต้นคลิกที่ฟังก์ชันของ Sale และเลือก Tasks
  • คลิก Create Tasks

สามารถสร้าง Task โดยระบุประเภทของ Task (To do, Call, Meeting, etc.) รวมถึงสามารถเลือกระยะเวลาว่าจะให้ระบบเเจ้งเตือนตอนไหน ผ่าน E-mail เเละ Application Hubspot 

หลังจากสร้าง Task สามารถติดตาม Task ที่เกิดขึ้นบน Log Activity ของ Deal นั้นๆได้ โดยสามารถกดเครื่องหมาย หากคุณทำ Tasks นั้นเสร็จสิ้น

ศึกษาวิธีการสร้าง Task เพิ่มเติมได้ที่ การสร้าง Tasks (Create Tasks)

คุณยังสามารถจัดาร Task ได้อีกเช่นกัน ดูวิธีการเพิ่มเติมได้ที่ การจัดการ Tasks (Manage Marketing Tasks)