การเพิ่มข้อมูลใน Contact Information (Custom View Properties)

เมื่อเราต้องการเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Contact Information เราสามารถจัดการข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยฟังก์ชันของ Contacts เพื่อให้เราสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าแจ่ละคนได้มากขึ้น

Custom View Properties มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

  • ไปที่เมนูฟังก์ชันของ Contacts และกดเลือก Contacts
  • คลิกที่รายชื่อของลูกค้าคนได้คนหนึ่งที่อยู่ใน Contacts
  • เลือกหมวดหมู่ของ Contacts ที่ด้านซ้ายมือ
  • เลือก View all properties
  • พิมพ์ค้นหาชื่อ Contact Information ที่คุณต้องการ
  • เมื่อชื่อ Contact Information คุณค้นหาแสดงขึ้นมาแล้ว ให้กด Add to your view


    Screen Shot 2566-03-13 at 20.12.08

    ถ้าคุณมีเป้าหมายที่อยากจะเก็บข้อมูลเฉพาะของลูกค้าเพิ่มเติม คุณจำเป็นต้องสร้าง Properties เพิ่มขึ้นมาสำหรับการเพิ่มข้อมูลใหม่ โดยดูขั้นตอนการสร้าง Properties ได้ที่ Create Properties