การสร้าง Tasks (Create Tasks)

ในฟังก์ชันการใช้งานของ Tasks จะช่วยให้ทีมงานของเราติดตามงานต่าง ๆ ได้ทั่วถึง และเป็นการสร้างการแจ้งเตือนงานสำคัญ ๆ ได้อย่างเป็นระบบ

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ฟังก์ชันของ Marketing > Planning and Strategy > Campaigns


  • คลิกที่แท็บ Tasks
  • ที่ด้านขวาบนให้คลิก Create Task

  • ป้อนชื่อสำหรับ Task ของคุณ
  • เลือกประเภทของ Content (Content Type) สำหรับ Task ของคุณ
  • เลือกแคมเปญที่จะเชื่อมโยงกับ Task
  • เลือกผู้รับมอบหมายงาน เราสามารถสร้างการแจ้งเตือน Task ให้กับคนในทีมได้
  • กำหนดวันที่ (Due Date) และกำหนดเวลา (Due Time) สำหรับ Task
  • ป้อนบันทึกสำหรับงาน (์Note) หรือใส่รายละเอียดต่าง ๆ ของ Task ลงไป
  • คลิกบันทึก > Click Save