การสร้าง Tasks (Create Tasks)

ในฟังก์ชันการใช้งานของ Tasks จะช่วยให้ทีมงานของเราติดตามงานต่าง ๆ ได้ทั่วถึง และเป็นการสร้างการแจ้งเตือนงานสำคัญ ๆ ได้อย่างเป็นระบบ

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ฟังก์ชันของ Sales > Tasks
  • ที่ด้านขวาบนให้คลิก Create Task

Screen Shot 2566-03-08 at 15.54.38


  • ป้อนชื่อสำหรับ Task ของคุณ
  • เลือกประเภทของ Type สำหรับ Task ของคุณ
  • เลือกผู้รับมอบหมายงาน เราสามารถสร้างการแจ้งเตือน Task ให้กับคนในทีมได้
  • กำหนดวันที่ (Due Date) และกำหนดเวลา (Due Time) สำหรับ Task
  • ป้อนบันทึกสำหรับงาน (Note) หรือใส่รายละเอียดต่าง ๆ ของ Task ลงไป
  • คลิกบันทึก >> Create


    Screen Shot 2566-03-08 at 15.53.09