การสร้าง Inbox เพื่อเชื่อมต่อ Email, Chat, Facebook Messenger และ Form (Create a conversations inbox)

สร้าง Inbox สำหรับการสนทนาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและสำหรับเป็นศูนย์กลางการสื่อสารกับผู้ติดต่อของคุณ คุณสามารถเชื่อม Channel ต่าง ๆ เข้ากับ Inbox เพื่อตอบกลับข้อความได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะจัดการการสนทนากับลูกค้าทั้งหมดได้ในที่เดียว

ขั้นตอนการสร้าง Inbox

 • เมื่อเข้าไปในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกที่การตั้งค่า Setting

 • ในเมนูแถบด้านซ้าย ให้คลิกไปที่ เมนู Tools >> Inbox > Inboxes

 • คลิกแท็บ Actions แล้วเลือก Create New Inbox

  Screen Shot 2566-03-09 at 16.34.22

 • ป้อนชื่อ Inbox ของคุณ
 • คลิกเพิ่มสมาชิกของทีม (Inbox Members) เพื่อเลือกว่าใครสามารถเห็นข้อความจาก Inbox นี้ได้บ้าง โดยสามารถเลือกได้ 2 อย่าง ดังนี้

  1. Everyone: ผู้ใช้หรือ User ใน HubSpot ทุกคนสามารถดูกล่องจดหมายได้

  2. Specific users and teams: เฉพาะผู้ใช้หรือทีมที่เลือกเท่านั้นที่สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของ Inbox นี้

Screen Shot 2566-03-09 at 16.36.07

 • คลิก Next

Screen Shot 2566-03-09 at 16.38.32