เชื่อมต่อ Email กับ HubSpot (Connect a Team Email Channel)

เชื่อมต่อ HubSpot กับ Email เพื่อให้ทีมของคุณสามารถจัดการและตอบกลับอีเมลใน Inbox ได้รวดเร็วและครอบคลุมการใช้อีเมลทั้งทีมงานของคุณ และสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนต่าง ๆ ได้

ถ้าคุณพร้อมที่จะเชื่อมต่ออีเมลแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลย

  • ไปที่เมนูฟังก์ชันของ Conversation และกดเลือก Inbox

  • ดูมุมซ้ายล่างของหน้าจอ เลือก Inbox Settings และเลือก Channels
  • คลิกเลือกแท็บ Connect a channel ด้านขวา

  • เลือกคำตอบที่บอกว่า “ใช่ นี่คือบัญชีที่ใช้ร่วมกัน” Yes, this is shared account.
  • คลิก Next

เลือกอีเมลของทีม คลิก Team email  • Company name (ชื่อบริษัท): เพื่อให้ผู้ติดต่อเห็นชื่อบริษัทเมื่อได้รับอีเมล แนะนำให้ป้อนชื่อบริษัทของคุณลงไปด้วย
  • Agent and company name (ตัวแทนและชื่อบริษัท): ผู้ติดต่อจะเห็นชื่อผู้ส่งอีเมลและชื่อบริษัทเมื่อได้รับอีเมล

  • เลือกบัญชีอีเมลของคุณ เพื่อไปยัง HubSpot
กดที่แท็บ Connect & finish

  • กดที่แท็บ View message in inbox