เชื่อมต่อ Email กับ HubSpot (Connect a Team Email Channel)

เชื่อมต่อ HubSpot กับ Email เพื่อให้ทีมของคุณสามารถจัดการและตอบกลับอีเมลใน Inbox ได้รวดเร็วและครอบคลุมการใช้อีเมลทั้งทีมงานของคุณ และสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนต่าง ๆ ได้

ถ้าคุณพร้อมที่จะเชื่อมต่ออีเมลแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลย

 • ไปที่เมนูฟังก์ชันของ Conversation และกดเลือก Inbox
Screen Shot 2566-06-15 at 14.46.29
 • ดูมุมซ้ายล่างของหน้าจอ เลือก Inbox Settings และเลือก Channels

  Screen Shot 2566-06-15 at 14.46.43
 • คลิกเลือกแท็บ Connect a channel ด้านขวา

  Screen Shot 2566-06-15 at 14.46.56

เลือกอีเมลของทีม คลิก Team email
Screen Shot 2566-06-15 at 14.47.10

 • Company name (ชื่อบริษัท): เพื่อให้ผู้ติดต่อเห็นชื่อบริษัทเมื่อได้รับอีเมล แนะนำให้ป้อนชื่อบริษัทของคุณลงไปด้วย
 • Agent and company name (ตัวแทนและชื่อบริษัท): ผู้ติดต่อจะเห็นชื่อผู้ส่งอีเมลและชื่อบริษัทเมื่อได้รับอีเมล

Screen Shot 2566-06-15 at 14.53.00

 • เลือกบัญชีอีเมลของคุณ เพื่อไปยัง HubSpot
 • กดที่แท็บ Connect & finish
 • กดที่แท็บ View message in inbox