การใช้งาน Chat Conversation อย่างมีประสิทธิภาพ

LITTLE HELP CONNECT มีหน้าเฉพาะของ Inbox Conversation ใน PC Version สำหรับจัดการ Chat

Chat Conversation

  • มีให้ผู้ใช้งานสามารถแชทกับลูกค้าของตัวเองได้ในคอมพิวเตอร์ PC และ Littlehelp Mobile *แต่ในบทความนี้จะเน้น เรื่องของ Littlehelp Chat บน PC ครับ

เมื่อต้องการแชทกับลูกค้าใน LINE Official Account ของเรา ให้ทำตามขั้นตอนนี้

  • ให้ไปที่ Conversations >> Inbox เพื่อทำการแชทกับลูกค้า

Screen Shot 2566-06-28 at 16.31.27

ในแชทของ Little Help Connect นอกจากจะให้ความสะดวกในการแชทกับลูกค้าแล้ว เราสามารถใส่ Note หรือรายละเอียดข้อมูลจากการแชทต่าง ๆ ได้ เช่น ติด Tag เพื่อติดตามงานต่าง ๆ หรือแม้แต่สร้าง Ticket ติดตามใน HubSpot ในแชทนี้ได้อีกด้วย

Screenshot_170

  • ในหน้าแชท (ด้านซ้าย) เราสามารถเลือกแชทกับ Contact แต่ละรายได้
  • ในหน้าแชท (ตรงกลาง) เป็นหน้าแชทที่เอาไว้ส่งข้อความ เช่น การส่งสติกเกอร์, การส่งไฟล์ต่าง ๆ รวมไปถึงข้อความ Quick reply
  • ในหน้าแชท (ด้านขวา) เราสามารถอัปเดตข้อมูลของ Contact ที่เราแชทนั้นได้ด้วยการ About this contact, Tags, Note, Open Tickets, Closed Tickets, Deals,และ Tasks ของ HubSpot

      

1.1 ) About this contact (อัปเดตข้อมูลรายละเอียดของผู้แชท)

เป็น Section ที่ถูกใช้งานในการอัพเดตข้อมูลรายละเอียดของ Contact ที่เรากำลังแชทด้วยลงใน HubSpot เพื่อนำไปทำงานในส่วน CRM ได้ต่ออีกด้วย

Screenshot_171

1.2 ) Tags (แท็กข้อมูลเฉพาะ)

- เป็น Section ที่ให้เราสามารถติด แท็กข้อมูลเฉพาะ เช่น บริการที่สนใจ หรือ ประเภทลูกค้า มากไปกว่านั้นยังเก็บข้อมูลแท็กเหล่านี้ลง HubSpot อีกด้วย

Screenshot_173

 

Screenshot_174

 

1.3 ) Note (บันทึกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม)

- เป็น Section ที่สามารถให้เราจดบันทึกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น แจ้งติดตามงานให้ทีมต่อ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่ได้บันทึกลงไปจะถูกเก็บลง HubSpot เช่นกัน

Screenshot_175

 

1.4 ) Open Tickets (เปิดข้อมูลงานบริการ)

- เป็น Section ที่ให้เราสามารถ เปิด Ticket หรือ งานบริการที่ Inquiry เข้ามาผ่านบนแชท Littlehelp และลงใน HubSpot เพื่อไปทำงานด้านข้อมูล CRM ได้ต่ออีกด้วย

1.5 ) Closed Tickets (งานบริการที่ปิดไปแล้ว)

- เป็น Section ที่ให้เราสามารถเห็นได้ว่า Chat contact คนนี้ มีงานบริการที่ปิดได้เเล้วเท่าไหร่ ซึ่งการปิดงานบริการ ต้องทำการปิดที่ Ticket Pipeline ใน HubSpot

Screenshot_176

 

1.6 ) Deals (เปิดข้อมูลงานขาย)

- เป็น Section ที่ให้เราสามารถ เปิด Deals หรือ งานขาย เมื่อต้องการ log ข้อมูลงานขายและกระบวนงานขาย ลง Deal Pipeline ใน HubSpot เพื่อนำไปใช้งาน ข้อมูลงานขายต่อใน HubSpot CRM

Screenshot_177

 

1.7 ) Tasks (งานติดตามสำหรับทีมงาน)

- เป็น Section ที่ให้เราสามารถเห็นงาน Tasks ของ Contact คนนี้ได้ ผ่านบนแชท Line Littlehelp 

Screenshot_178

 

ในหน้าแชท (ด้านบน) มีเครื่องมือสำหรับติดตามงานอย่าง Follow-up และ Resolved ที่ใช้ในการติดตามสถานะของงานScreenshot_179

 

Additional References :

https://knowledge.littlehelp.co.jp/

 

Updated by 04/11/2023

Created by Thiwat J.