การกำหนดสิทธิ์เป็น Ownership Records ใน HubSpot

HubSpot ใช้ Contact Owner, Company Owner, Deal Owner และ Ticket Owner เพื่อตั้งค่าความเป็นเจ้าของ Contact, Company, Deal หรือ Ticket คุณยังสามารถกำหนด Owner เพิ่มเติมได้โดยใช้ Properties แบบกำหนดเอง (Custom)

ผู้ใช้บัญชี HubSpot ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Contact ใด ๆ ได้จากการกำหนดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ Data ได้

กำหนดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลอะไรได้บ้าง

 • คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Data จำนวนมากให้กับ Owner ได้ด้วยขั้นตอนดังนี้

Contacts: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Contacts > Contacts

Companies: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Contacts > Companies

Deals: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Sales > Deals

Tickets: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Service > Tickets

 

 • เลือกช่องทำเครื่องหมาย (Checkboxes) ข้างข้อมูลที่คุณต้องการกำหนดสิทธิ์
 • ในแถวส่วนหัว ให้คลิก Assign

 • ต่อไปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เพื่อมอบหมายรายการที่เลือกให้กับเจ้าของรายนี้ แล้วเลือกเจ้าของ
 • คลิก Assign

อีกวิธีหนึ่ง คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์ให้เป็น Owner แบบเจาะจงได้

Contacts: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Contacts > Contacts

Companies: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Contacts > Companies

Deals: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Sales > Deals

Tickets: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Service > Tickets

 

 • ในคอลัมน์ของ Owner [Object] คลิกชื่อ (Name) Owner ปัจจุบัน

 • ต่อไปให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์มอบหมายรายการที่เลือกให้กับ Owner รายนี้ แล้วเลือก Owner
 • คลิก Assign

 

กำหนด Owner จากข้อมูลที่บันทึกหรือ Record

Contacts: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Contacts > Contacts

Companies: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Contacts > Companies

Deals: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Sales > Deals

Tickets: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Service > Tickets

 • คลิกชื่อ (์Name) ของข้อมูลที่บันทึก
 • ในแผงด้านซ้าย ให้คลิก View all Properties
 • ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อค้นหา Owner Property [Object] จากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์ใต้ Property และเลือก Owner
 • ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้คลิก Save

กำหนดเจ้าของโดยใช้ Workflows

กำหนด Owner หนึ่งรายให้กับข้อมูลที่ลงทะเบียนทั้งหมด

ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือ Workflows คุณสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของหรือ Owner ให้กับข้อมูลที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติโดยใช้ตั้งค่าเลือกผู้ใช้ (User) ที่คุณต้องการกำหนด

ในการกำหนดความเป็นเจ้าของให้กับเจ้าของรายอื่นของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ Clone Workflows ของคุณ เปลี่ยน Triggers ตามกฎการกำหนดสิทธิ์สำหรับการเข้าถึงข้อมูล และอัปเดต Owner ที่เลือกในการดำเนินการตั้งค่า Property หรือโยงหัวข้อเพื่อกำหนด Owner ที่แตกต่างกันให้กับวัตถุประสงค์ของคุณตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน