คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Ads (Frequently Asked Questions)

ค้นหาคำตอบและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือโฆษณาใน HubSpot ได้อย่างรวดเร็ว หากคุณมีคำถามเฉพาะเกี่ยวกับโฆษณาแบบ Facebook Lead Ads ในเครื่องมือ Ads Tools

โปรดดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโฆษณาบน Facebook โปรดดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโฆษณาบน Facebook

เครื่องมือโฆษณารองรับประเภทแคมเปญใดบ้าง

HubSpot สามารถติดตามได้เฉพาะโฆษณาประเภทต่อไปนี้สำหรับการระบุแหล่งที่มาของผู้ติดต่อ (Contact):

 • Google Ads: HubSpot สามารถติดตามประเภทโฆษณา Google ได้เกือบทั้งหมด รวมถึงโฆษณา YouTube แต่ไม่รองรับโฆษณาบางประเภทเนื่องจากข้อจำกัดของ API:
 • ติดตาม Smart Campaign ได้ แต่ไม่มีข้อมูลการรายงานสำหรับกลุ่มโฆษณา โฆษณา หรือคีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจง
 • HubSpot ไม่สามารถติดตามหรือรายงานเกี่ยวกับแคมเปญแบบ Discovery Campaigns  
 • โฆษณาบน Facebook และ Instagram: HubSpot สามารถติดตามโฆษณา Facebook และ Instagram ได้เกือบทั้งหมด แต่ไม่รองรับโฆษณาบางประเภทเนื่องจากข้อจำกัดของ API:
 • โฆษณาที่ไม่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก (External Site) เช่น โฆษณา Facebook Messenger Ads ไม่สามารถติดตามได้
 • ไม่สามารถติดตามโฆษณาที่ใช้รูปแบบ Carouse Format ได้
 •  โฆษณา LinkedIn: HubSpot สามารถติดตามโฆษณา LinkedIn ได้ แต่โฆษณาบางประเภทไม่ได้รับการสนับสนุนเนื่องจากข้อจำกัดของ API:
 • ไม่สามารถติดตามโฆษณาแบบภาพสไลด์ (Carousel) หรือข้อความ (Message Ads) ได้
 • ลูกค้าเป้าหมายที่ส่งแบบฟอร์มจากการสร้างลูกค้าเป้าหมายในประเภทโฆษณาใด ๆ จะซิงค์กับ HubSpot แม้ว่าจะไม่สามารถติดตามประเภทโฆษณาได้

สำหรับประเภทโฆษณาที่ Hubspot ไม่สามารถติดตามได้ เครื่องมือโฆษณา HubSpot จะรายงานข้อมูลพื้นฐาน เช่น การคลิกและการแสดงผล ผู้ติดต่อจะไม่ถูกนำมาประกอบกับโฆษณาที่ไม่ได้ติดตาม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามโฆษณาใน HubSpot

โฆษณาที่มีอยู่ของเราจะปรากฏในเครื่องมือโฆษณาหรือไม่

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อบัญชี Facebook Ads, Google Ads หรือ LinkedIn Ads กับ HubSpot แล้ว โฆษณาที่มีอยู่ของคุณจะซิงค์กับ HubSpot โดยอัตโนมัติและปรากฏบนแดชบอร์ดโฆษณาของคุณ ซึ่งสามารถดูและติดตามได้ใน HubSpot

เราจะหยุดโฆษณาที่ทำงานอยู่ชั่วคราวได้อย่างไร

วิธีหยุดแคมเปญโฆษณาที่ใช้งานอยู่ชั่วคราวหรือโฆษณาแต่ละรายการในเครื่องมือโฆษณา:

 • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้ไปที่ Marketing > Ads
 • ในแดชบอร์ด คลิก Name ของแคมเปญโฆษณา
 • ที่มุมขวาบน คลิกเพื่อปิดสวิตช์เพื่อหยุดแคมเปญโฆษณาชั่วคราว

โปรดทราบ: การหยุดแคมเปญโฆษณาที่ทำงานอยู่ชั่วคราวจะป้องกันไม่ให้มีการรวบรวมข้อมูลใด ๆ และจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • ในตารางโฆษณา คลิกเพื่อปิดสวิตช์ข้างชุดโฆษณา กลุ่มโฆษณา หรือโฆษณาเฉพาะเพื่อหยุดชั่วคราว

จะเกิดอะไรขึ้นหากเรายกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อบัญชีของเราอีกครั้ง

หากคุณกำลังยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อบัญชี Facebook Ads, Google Ads หรือ LinkedIn Ads อีกครั้งเพื่อจุดประสงค์ในการแก้ปัญหา โปรดทราบว่า:

 • ข้อมูลที่รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้จะไม่สูญหาย
 • ผู้ชมที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้จะใช้งานได้เมื่อคุณติดตั้งพิกเซลเครือข่ายโฆษณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากผู้ชมถูกลบออกจากเครือข่ายโฆษณา ผู้ชมจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อใหม่
 • ลูกค้าเป้าหมายที่ Submitted Lead Ads หรือ Lead Gen ในขณะที่บัญชีถูกตัดการเชื่อมต่อจะซิงค์ย้อนหลังกับ HubSpot