Account Defaults: Tracking & Analytics > Goals

สามารถตั้งค่า Goal ของ Paid Users ตาม KPI ที่ต้องการ และขึ้นอยู่กับ Package การใช้บริการของเรา

มีขั้นตอนดังนี้

 • ในบัญชี HubSpot ให้ไปที่ไอคอน Setting
 • ในแผงเมนูด้านซ้าย เลือก Tracking & Analytics
 • เลือก Goal

 • ถ้าต้องการสร้าง Goal ให้กับพนักงานหรือทีมของคุณ ให้คลิก Create
  - Type of Goal คือ ประเภทของเป้าหมายที่ต้องการวัดผล
  - Measurement คือ การเลือกการประเมิน
  - Pipeline คือ การเลือก Pipeline
  - Select users for this goal คือ การเลือก Users ที่ต้องการวัดผลการทำงาน 

 • คลิก Add

เลือก Team ที่ต้องการให้แสดงใน List ของ Goals

เลือกประเภทของ Goals ที่ต้องการให้แสดง

เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายและทีมแต่ละคนสามารถรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการทำงานเฉพาะ เช่น บันทึกการโทร การประชุมที่จองไว้ การสร้างรายได้ หรือดีลที่สร้างขึ้น ศึกษาการตั้งเป้าหมายสำหรับทีมขายของคุณเพิ่มเติมได้ที่ Advanced Team Goals ตั้งค่าเป้าหมายการทำงานของฝ่ายขาย