เลือกใช้งาน LINE Official Account ใน Little Help Connect

การเริ่มต้นใช้งาน Little Help Connect จะต้องเลือก LINE Official Account ของธุรกิจของคุณก่อน

  • เริ่มต้นให้เรากดที่ Accounts >> LINE Official Accounts

  • จากนั้นให้เลือก LINE Official Accounts ที่เราต้องการจะเข้าไปใช้งาน