สร้าง Smart Rich Menu

สร้าง Smart Rich Menu เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ ทำให้ลูกค้ารู้สึกใกล้ชิดกับธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้น

สร้าง Rich Menus เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า และ ทำให้ลูกค้ารู้สึกใกล้ชิดกับธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้น ความพิเศษที่ไม่เหมือนใครคือ เรายังสามารถสร้าง Rich Manus ได้มากกว่า 1 Rich Menus ส่งผลให้เราสามารถออกแบบตัวเลือกใน Rich Menus ได้หลากหลายมากขึ้น ยิ่งมีตัวเลือกใน Rich Menus ที่หลากหลาย ยิ่งทำให้เราทราบความสนใจหรือวัตถุประสงค์ของลูกค้าแบบเชิงลึก

มีขั้นตอนดังนี้

 • ให้เราเลือกไปที่ “ Menus ”

 • กด Create Rich Menu บนด้านขวามือของเรา

รายละเอียดที่จำเป็นในการสร้าง Rich Menus

 • Menu Bar Label คือ ชื่อแถบด้านล่างของ Rich Menus
 • Target List คือ List เพื่อนในไลน์ที่เราต้องการให้เขาเห็น Rich Menus ของเรา
  *เราสามารถสร้าง List Segment ได้ที่ HubSpot
 • Template คือ ตัวรูปแบบ Rich Menus

Action (จะเเบ่งออกเป็น 3 Action)

 • Text คือ ใช้เป็นคำคีย์เวิร์ด หรือ Messages ในการทำ Action
 • Link คือ กด Action แล้วลิ้งไปที่ URL ตามที่ตั้งค่าไว้
 • Switch Menu คือ ใช้เปลี่ยนรูปแบบ Rich Menu

การสร้าง Rich Menu ต้องเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ของ Rich Menu เช่น ขนาดรูปภาพที่ต้องใช้ และจำนวน Template ที่สามารถเลือกใช้

 • ขนาดรูปภาพของ Rich Menu ที่ต้องใช้:  2500 px (width) × 1686 px (height)
 • ขนาดไฟล์ภาพ Rich Menu ที่ต้องใช้:  ไม่ควรใช้ไฟล์ขนาดภาพเกิน 1 MB

การสร้าง Rich Menu เราจะต้องวางแผนก่อนเสมอว่าเราต้องนำเสนอข้อมูลอะไรหรือรายละเอียดอะไรลงใน Template หลังจากที่เราวางแผนเสร็จแล้ว ต่อไปเราต้องเลือก Template ที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือรายละเอียดที่เราต้องการนำเสนอ

 • จำนวน Template ของ Rich Menu มีให้เลือกใช้จำนวน 12 Template
 • ขนาดรูปภาพของ Rich Menu ที่ต้องใช้ 2500 px (width) × 1686 px (height)

หน้าตาของ Smart Rich Menu จะไม่มีแตกต่างจาก Rich Menu ทั่วไป แต่ Smart Rich Menu มีความพิเศษตรงที่สามารถสร้างได้มากกว่า 1 Rich Menu ขึ้นไป เพื่อให้แต่ละ Rich Menu แสดงตามความสนใจของลูกค้าแต่ละคน เช่น นาย A มีความสนใจสินค้าหรือบริการใน Rich Menu Y หรือ นาง B มีความสนใจสินค้าหรือบริการใน Rich Menu Z เป็นต้น

"Smart Rich Menu ช่วยแบ่ง Segment กลุ่มลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง

ส่งผลให้ธุรกิจทำ Personalization Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลจริง"