ปรับแต่ง Pop-Up Form ของคุณเพิ่มเติมจากแท็บ Option

บนแท็บ Options คุณสามารถปรับแต่งตัวเลือกต่าง ๆ ของ Pop-Up Form ได้ดังต่อไปนี้

Scheduling (บัญชี Professional และ Enterprise เท่านั้น): ในการกำหนดเวลา Pop-Up Form เพื่อให้ใช้งานได้เฉพาะวันที่ระบุให้เลือกไปที่ Schedule for later

Screen Shot 2566-06-15 at 17.05.43

  • หากต้องการเผยแพร่ Pop-Up Form ในวันที่และเวลาที่ระบุให้ใช้เมนู Dropdown และเลือก Start Date และ Time
  • หากต้องการยกเลิกการเผยแพร่ Pop-Up Form ในวันที่และเวลาที่ระบุให้เลือก Set Unpublish Date and Time จากนั้นใช้เมนู Dropdown และเลือก และเลือก End Date และ Time (วันที่สิ้นสุดและเวลา)

Small Screen Sixe: หากต้องการปิดใช้งาน Pop-Up Form ของคุณบนอุปกรณ์มือถือ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายปิดแบบฟอร์มป๊อปอัปบนหน้าจอขนาดเล็ก (Turn off pop-up form on small screen sizes  แม้ว่าแบบ Pop-Up Form จะได้รับการปรับให้เหมาะกับมือถือ แต่ขอแนะนำให้ปิดใช้งานบนมือถือ

Show dismissed pop-up form again after: คลิกเมนู Dropdown เพื่อกำหนดระยะเวลาที่จะให้ Pop-Up Form แสดงขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ผู้เยี่ยมชมได้ทำการปิด Pop-Up Form ไปแล้ว

เมื่อจัดเก็บรายชื่อได้แล้ว ให้ส่งการแจ้งเตือนไปทางอีเมล: คลิกเมนู Dropdown เพื่อป้อนที่อยู่อีเมล, เลือกผู้ใช้หรือทีม เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อเราจัดเก็บรายชื่อ (Captured Contacts)ได้

Campaign เลือก Campaign ให้กับ Form นั้น ๆ

เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ไปยังผู้ให้บริการอีเมลของคุณ (ไม่บังคับ): ในการตั้งค่าผู้ให้บริการอีเมลเพื่อส่งรายชื่อไป ให้คุณคลิกที่ Manage in Setting

เสร็จแล้ว คลิก Next ที่ด้านขวาบน

Screen Shot 2566-06-15 at 17.11.01