ขนาดรูปภาพของ Smart Rich Menu

การสร้าง Rich Menu ต้องเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ของ Rich Menu เช่น ขนาดรูปภาพที่ต้องใช้ และจำนวน Template ที่สามารถเลือกใช้

  • ขนาดรูปภาพของ Rich Menu ที่ต้องใช้:  2500 px (width) × 1686 px (height)
  • ขนาดไฟล์ภาพ Rich Menu ที่ต้องใช้:  ไม่ควรใช้ไฟล์ขนาดภาพเกิน 1 MB

การสร้าง Rich Menu เราจะต้องวางแผนก่อนเสมอว่าเราต้องนำเสนอข้อมูลอะไรหรือรายละเอียดอะไรลงใน Template หลังจากที่เราวางแผนเสร็จแล้ว ต่อไปเราต้องเลือก Template ที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือรายละเอียดที่เราต้องการนำเสนอ

  • จำนวน Template ของ Rich Menu มีให้เลือกใช้จำนวน 12 Template
  • ขนาดรูปภาพของ Rich Menu ที่ต้องใช้ 2500 px (width) × 1686 px (height)

รูปแบบ Template ของ Smart Rich Menu