การแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์ม (Edit your form fields)

ในคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ติดต่อ (Contact) ที่อยู่ในฟอร์ม คุณสามารถปรับแต่งตัวเลือกข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละฟอร์มได้ เช่น ตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก และเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นเข้ามาในฟอร์ม

 • ในบัญชี HubSpot ของคุณไปที่ Marketing > Lead Capture > Forms
 • วางเมาส์ที่ชื่อฟอร์มที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิก Action > Edit Form หรือถ้าคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มใหม่ให้คลิก Create a new form

 • ในส่วนของการแก้ไขฟอร์ม คุณสามารถกำหนดเองได้ว่าต้องการเพิ่มหรือลบข้อมูลส่วนไหนของฟอร์มนั้น ๆ 
 • ในแผงด้านซ้ายเป็นในส่วนของตัวเลือกข้อมูลสำหรับฟอร์ม
  - หากต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่ ๆ เข้ามาในฟอร์มให้คลิกเพิ่มตัวเลือกประเภทของข้อมูลที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ
 • ที่ด้านขวาบนให้คลิกเผยแพร่เพื่ออัปเดตแบบฟอร์ม

เพิ่มตัวเลือกข้อมูลใหม่ให้กับแบบฟอร์ม (Add new options to a form field)


ในการเพิ่มตัวเลือกใหม่ให้กับข้อมูลในแบบฟอร์ม เช่น multiple checkbox, radio select หรือ dropdown select คุณต้องแก้ไข Properties ของผู้ติดต่อเดิม

 • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไปที่ไอคอนการตั้งค่า (Setting Icon)
 • ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้ายไปที่ CRM> Properties
 • ค้นหาและคลิกชื่อของ Properties

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ในรูปแบบถูกเปิดใช้งานสำหรับตัวเลือกทั้งหมดของ Properties ที่คุณต้องการให้แสดงในแบบฟอร์มของคุณ
 • หากต้องการเพิ่มตัวเลือก Properties ใหม่ให้คลิก + Add an option