การสร้าง Follow-Up Email

บนแท็บ Follow-Up คุณสามารถสร้างอีเมลติดตามการกรอกข้อมูลจากฟอร์มที่กลุ่มเป้าหมายของคุณจะได้รับ


  • ในแผงด้านขวา คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดของ Follow-Up Email ของคุณได้

  • Subscription Type: คลิกและเลือกประเภทการสมัครของ Follow-Up Email ของคุณ
  • From User: คลิกและเลือกผู้ส่งอีเมล
  • Subject line: เพิ่มหัวเรื่องสำหรับ Follow-Up Email
  • Body: เพิ่มข้อความหรือรายละเอียดอีเมล
  • Edit Email Footer: คลิกเพื่อกำหนดชื่อและที่อยู่บริษัทของคุณ

หลังจากที่คุณคลิก Save เสร็จแล้ว ตัวอย่างสั้น ๆ ของอีเมลจะแสดงขึ้นมาให้เห็น (ในบัญชี Marketing Hub Starter, Basic (Legacy), Professional และ Enterprise สามารถคลิกเพิ่มอีเมลอื่นเพื่อเพิ่ม Follow-Up Email ได้สูงสุด 3 ฉบับ

  • คลิก Next ที่ด้านขวาบน