การปรับแต่ง pop-up form (Customize your pop-up form)

บนแท็บ Form คุณสามารถกำหนดสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมของคุณเห็นเมื่อพวกเขาคลิกที่ปุ่มบน Pop-Up Forms

  • Form body: เพิ่มข้อความหรือเนื้อหาเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มของคุณ
  • Added fields: Email คือ Property เริ่มต้นที่ถูกตั้งค่าไว้ให้คุณแล้วโดยอัตโนมัติ

- ในการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม ให้คลิก + Add another form field แบบฟอร์มป๊อปอัปรองรับประเภทฟิลด์ (Field type) ต่อไปนี้: Single-Line Text, Multi-Line Text, Dropdown Select, Single Checkbox, Number, Date Picker และ File (เฉพาะ Marketing Hub Starter, Professional และ Enterprise เท่านั้นที่สามารถสร้างคุณสมบัติผู้ติดต่อในแบบกำหนดเองใน pop-up form) สามารถเพิ่ม Fields ได้สูงสุด 4 Fields ในแบบฟอร์ม

 

- ในการปรับแต่งช่อง Form Field ที่จะแสดงให้ผู้เยี่ยมชม (Visitor) ให้คลิกไอคอนดินสอ เพื่อแก้ไขป้ายชื่อ Field เพิ่มข้อความสำหรับ Field Label ของอีเมล

 

  • From Buttom Text: ข้อความปุ่มกดของแบบฟอร์มจากแท็บ Callout จะถูกส่งไปยัง Field นี้โดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความของปุ่มกดในแบบฟอร์มให้อัปเดตหรือแก้ไขได้ที่ส่วนของ Form
  • Notice and Consent / Legitimate Interest (GDPR): หากคุณเปิดใช้งาน GDPR ในบัญชี HubSpot ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งเตือนและการยินยอมสำหรับแบบฟอร์ม สำหรับการปรับแต่งข้อความให้คลิกที่ไอคอนดินสอแก้ไข
  • Language: ตั้งค่าภาษาแบบฟอร์ม
  • Set Lifecycle Stage: คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อว่าต้องการให้เขาอยู่ใน Set Lifecycle Stage ไหน ซึ่งในแบบฟอร์มจะถูกตั้งค่าเป็น Lead จากค่าเริ่มต้น
  • CAPTCHA: เปิดใช้งาน CAPTCHA เพื่อให้มีการป้องกันเพิ่มเติมจากการส่งสแปม

  • ถ้าคุณต้องการสร้าง Pop-Up สำหรับแสดงคำขอบคุณที่ Visitor ได้กรอกข้อมูลเข้ามา หรือต้องการเชื่อมโยงให้ Visitor ไปดาวน์โหลด หรือเยี่ยมชม Page อื่น ๆ ให้คลิกเข้าไปดูขั้นตอน สร้าง Pop-Up สำหรับ Thank You Message