ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดคอร์สเรียนมาเก็บไว้เพื่อดูภายหลังได้หรือไม่

ถ้าผู้เรียนมีความต้องการอยากดาวน์โหลดคอร์สการเรียนสามารถมาดูในภายหลังได้หรือไม่

เพื่อเป็นการ "ปกป้องสิทธิของลูกค้า" Digicup ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนดาวน์โหลดเนื้อหาคอร์สการสอน ของ Digicup เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิลดความเสี่ยงในการเผยแพร่คอร์สการสอนอย่างผิดกฎหมาย

ทาง Digicup มีความตั้งใจจริงและมุ่งหวังที่จะลงทุนในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลของคนไทย ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้าใจในเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงของทางเรา