สร้าง Pop-Up สำหรับ Thank You Message

คุณสามารถสร้าง Pop-Up สำหรับกล่าวคำขอบคุณ หรือทำเป็นข้อความ Thank You ขึ้นมาหลังจากที่ Visitor ได้กรอกข้อมูล Pop-Up Form ในก่อนหน้านั้นแล้ว หรือคุณอาจจะทำการเชื่อมโยง Visitor ของคุณไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือดาวน์โหลดเอกสารอื่นเพิ่มเติม

หากต้องการเพิ่มปุ่มสำหรับ Thank You Message เพื่อเชื่อมโยงผู้เยี่ยมชม (Visitor) ไปที่หน้า Landing Page เช่นไปยังหน้าเว็บดาวน์โหลดไฟล์หรือลิงก์การประชุมต่าง ๆ คุณสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เลือกช่องทำเครื่องหมายถูกที่ Add a button
 • ปรับแต่งข้อความของ Button Text
 • สำหรับ Button Link คุณสามารถเลือกประเภทของ Link ได้ว่าต้องการให้กดไปที่ Page ไหน:

  - Non-HubSpot URL: ทำให้ผู้เยี่ยมชม (Visitor) กดไปยังเพจภายนอก โดยคุณต้องป้อน URL ที่ไม่ใช่ Page ของ HubSpot

  - HubSpot page or blog post: ลิงก์ของ Landing Page ของ HubSpot หรือ Blog Post

  - Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise และ CMS Hub: คุณสามารถเชื่อมโยงผู้เยี่ยมชม (Visitor) ไปยัง HubSpot Page หรือ Blog Post ของคุณ ให้คุณคลิกเมนู Dropdown (Choose a HubSpot page or blog post) เพื่อเลือก HubSpot Page หรือ Blog Post ที่ต้องการ

  - File Download: หากต้องการให้ Visitor ดาวน์โหลดไฟล์ คุณสามารถคลิก Browse Files เพื่อเลือกไฟล์จากตัวจัดการไฟล์ (File Manager) ของคุณ

  - Meeting Link: อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมกำหนดเวลาการประชุมกับคนในทีมของคุณโดยใช้ลิงก์การประชุม คลิกเมนู Dropdown (Meeting Link) เพื่อเลือกลิงก์การประชุมที่มีอยู่

  - Calendar Event: อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชม (Visitor) เพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทิน Google หรือ Outlook ของตนเองได้ ป้อนชื่อกิจกรรม วันที่ เวลา สถานที่ และรายละเอียด

 • ที่ด้านขวาบนให้คลิก Next